Tér és forma, 1937 (10. évfolyam)

X. évfolyam, 8. szám - Dr. Széchy Károly: A budapesti repülőtér hangárjai

háhó hosszfal B'B metszet. Kiváltótartó E ErEmetszet. Középső szaru. 9 A hangár tervrajzai — Grundriss und Schnitt des Fluqzeuq­hafens (140 x 40 m) külső saválló téglából készített védőburkolattal, majd ezen belül eredeti mexikói bitumenkenések között három réteg 90-es asztaltlemezből készített védő­szigeteléssel védtük meg. Az épület maga vasvázas oldalfalakkal és teljesen vasszerkezetű tetőszerkezettel készült mégpedig tel­jesen hegesztett kivifelben, minden szögecselés nél­kül. A körítő falak vasváza között tégla kitöltőfalak készültek, melyeknek nincs külön alapja,, hanem a terep felszínéig érő lapos boltíveken nyugszanak, melyek a vasváz oszlopainak a fenti eljárással meg­védetí külön kis alaptesteire támaszkodnak. A kereken 141 m. x 41.3 m. alapterületű belső hangárférhez a hátulsó hosszfal menfén és annak teljes hosszúságában egy 7 m. mély falazat mű­helytoldalék csatlakozik. Homlokfala felől a hangár teljesen nyitott, illetve 2 x 70 m. széles és nyolc m. magas kapunyilás van rajta, amelyet vasszerkezetű folókapuk zárnak le. Az épülef lényegét tulajdonképpen a 141 m. széles és 41.3 m. mély belső teret befödő tetőszerkezet adja, melynek egyetlen közbenső alátámasztása sincs s amely lehetővé feszi, hogy a hangár belső területén a repülőgépek teljesen akadálytalanul közlekedhes­senek. A hangárba 12 drb. nagy Ju 52. típusú utas­szállító gép helyezhető el, de a kisebb sporfgépek­ből 40—50 drb. is belefér. Maga a tetőszerkezet tiszta vasszerkezet, mely tel­jesen hegesztett kapcsolatokkal készült és mint he­geszteti vasszerkezet, a legnagyobb az egész or­szágban. A tetőszerkezetet tulajdonképpen rácsos főszaruk tartják, amelyek hátul a vasvázas fal vasoszlopaira, elől pedig a kapunyílásf áthidaló 5.12 m. magas ki­váltó tartóra fámaszkodnak. A rácsos főszaruk alsó és felső övei félbe vágott I gerendaszelvények, me­lyek gerinclemezeire a ferde rácsrudak közvetlenül rá vannak vezetve és ezáltal a csomóponti lemezek a legfőbb csomópontnál teljesen ki vannak küszö­bölve. Itt mutatkozik legjobban a hegesztés gazda­sági előnye. A ferde rácsrudak két-két szögvasszel­vényből vannak összetéve. Minden egyes főszarut három darabban szállítottak a helyszínre és off a földön való összeállítás és a még szabadon csomó­pontok behegesztése után, egy darabban emelték fel a végleges helyére. A főszaruk hátul az épület hátsó hosszfalának vas­vázát képező függőleges I-szelvényű oszlopokra fá­maszkodnak. Ez) a vasvázat legelsőnek kellett a hely­színen felállítani, hogy a hátulsó hosszfalhoz csatla­kozó műhelyépülel kőművesmunkái zavartalanul ha­ladhassanak, párhuzamosan a föbbi vasszerkezeti munkával. A szerkezet leglényegesebb része a 2 x 70.5 m. kapunyílást áthidaló ú. n. „kiváltó farfó" szintén tel­jesen hegesztett kivitelben készült lemezekből össze­tett és + alakú különleges szelvényekkel. A szim-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék