Tér és forma, 1938 (11. évfolyam)

XI. évfolyam, 4. szám - A Fiat service-állomás Budapesten

A Fiat Automobilok Magyar Eladási rt. városi irodája. Tervezte: Quittner Ervin. ,,Deho" nemes fatapétaburkolat: Südfeld Gyula Fiai autoservice-állomás alaprajza A Fiat-müvek új kiépítésének gerince a nagy, 33 m. hosszú és 26 m. széles új service­terem, amely íves oszlopnélküli vasbetontető­szerkezettel van lefedve. A kitűnő térhafás elérésére csak két darab közbenső, egymás­föl 11 m. távolságra fekvő főtartó épült, amely a 26 méteres irányban van mint teher­hordó ívszerkezet kiképezve. A nagy terhe­lési sáv következtében, az ívterhelések is szo­katlanul nagyok lettek és így ebben — a ma­gasépítésben ritkán előforduló — esetben, vonóvasas ívhídhoz hasonló kivitel volt a sta­tikailag leggazdaságosabb megoldás. A felsőpályás ívhidakhoz hasonlóan, a leggaz­daságosabb ívforma fölé, oszlopszerű kikép­zéssel van a tetőszerkezeti sík — több­támaszú alulbordás szerkezeti kiképzéssel — alátámasztva. A nagyterhelésű ívnél fellépő hatalmas vízszintes vonóerő felvételére kü­lönlegesen kiképzett U-vasakból szögecselt szekrényes tartó volt szükséges, amely szög­vasakkal lett az ívre felfüggesztve. A hídfő­szerűen kiképzett fal melletti oszlopvégnél, nehezen megoldott probléma volt, a vonó­vas jó befogást biztosító szerkezeti meg­oldása, az ív és oszlop csatlakozásának vas­betonszerkezetébe. Az oszlopokra felemelt tetőszerkezet és az egymástól nagy távol­ságra kerülő két vasbeton ív közötti fal mel­letti sávokon a fenti megoldás mellett lehe­tővé váll egy — a középső felülvilágítón kívül alkalmazott — jó bevilágítást biztosító, végigmenő, összefüggő ablaksáv beépítése. A nagy service-terem és a régebbi be­építés közötti háromszögalakú sáv beépítése változó fesztávolságú kétcsuklós vasbeton keretsorral nyert megoldást. A vasbetonszerkezeteket Steiner Sándor oki. mérnök tervezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék