Tájékozódási futás - ismertető leporelló (Budapest, 1977)

A tájékozódási futó-térképek a terep domborzati viszonyait - a hegyek és völgyek váltakozását, - a vizeket, utakat, különböző tereptárgyakat, a növényzetet és a terep járhatóságát különböző szinü jelekkel ábrá - zolják. Az utakat, erdővágásokat, a különböző tereptárgyakat (épület, magas­les, etető, határkő stb.) ábrázoló jeleket összefoglaló néven a térkép síkrajzának nevezzük. A sikrajzi jelek szine fekete. A patakokat, forrásokat, kutakat s'tb. a vízrajzi jelek ábrázolják, szí­nük kék. A réteket, tisztásokat, müveit területeket sárga színnel, a terep jár­hatóságát három különböző árnyalatú zöld színnel jelöljük. Ezeket a jelöléseket összefoglaló néven terepfedezeti jeleknek nevezzük. A tájékozódási futó térképeken használt térképjeleket az egységes tá­jékozódási futó jelkulcs tartalmazza. A térkép olyan rajz, amely a Földet, vagy annak egy bizonyos részét felülnézetben ábrázolja. A földfelület egy meghatározott darabját te­repnek nevezzük. A térkép tehát a terep hü mása. A domborzat ábrázolása szintvonalakkal történik A szintvonalak lényegét úgy érthetjük meg legkönnyebben, ha elképzel­jük, hogy a hegyoldalban egymástól egyenlő, néhány méteres távol - ságban egymás felett vízszintesen képzeletbeli vonalakat huzunk, a- melyek az egyenlő magasságú pontokat kötik össze. Ha ezeket felül­ről lefényképezzük és igy nézzük meg újra, akkor önmagukban záró­dó görbe vonalakat kapunk, amelyek pontosan követik a hegyek alak­ját. Ezt a képet látjuk a térképen is: terepidom magasságú pontokat összekötő Egy kis történelem- A versenyszerű tájékozódás néhány évvel a századforduló előtt Európa északi részéről indult el. Az első, nagy nyilvánosság e­lőtt lebonyolított versenyt 1919-ben Stockholm környékén ren­dezték meg.- Hazánkban az első "tájékozódási terepgyakorlatot" a Duna Sport Club rendezte 1934-ben.- A felszabadulás után a Természetbarát Szövetség keretein belül fejlődött tovább ez a sportág. Szabályzat készült, bajnoki - és egyre több kupaverseny került lebonyolitásra. 1957-ben rendez­ték a Balaton Kupát, amely az első nemzetközi verseny volt Magyarországon.- 1961 -ben megalakult az IOF, a Nemzetközi Tájékozódási Futó Szövetség, amelynek hazánk is alapitó tagja.-Az első Európa Bajnokságot 1962-ben a norvégiai Lőtenben ren- deztékA sportág terjedése következtében 1966-tól kétévenként világbajnokságok kerülnek lebonyolitásra.- 1970-ben megalakult az önálló Magyar Tájékozódási Futó Szövet­ség.- Hazánk versenyzőinek fokozatos felfejlődése a nemzetközi élme­zőnyhöz 1970-ben ért el először jelentős eredményt, amikor a magyar női váltó a svédek mögött a friedrichrodai VB-n ezüst­érmet szerzett. Egyénileg Monszpart Sarolta nemzetközi sze­replése kiemelkedő, aki 1972-ben a csehszlovákiai Staré Splavy- ban világbajnokságot nyert. Az 1972. évi VB-n férfi-, az 1976. évi VB-n ismét női váltónk ért el "dobogós" helyezést.- Ma Magyarországon 276 szakosztályban mintegy 5000 leigazolt versenyző hódol e szód erdei snortnak. vonalak térképi ábrázolás A térképen a szintvonalak és egyéb domborzati jelek szine barna. (szintvonal) DOMBORZATI FORMÁK JELEI Alapszintvonal Főszintvonal Segédszintvonal Eséstüske f<m Kis domb, halom Kis gödör, mélyedés Töltés, bevágás Száraz árok ..................... Vízmosás, horhos Meredek oldal, tereplépcső Futóhomok IP" Kőmező Magányos kőtömbök Járhatatlan sziklás meredély Kőbánya, agyag-, ^ kavicsbánya * * Erdőben, hegyen - völgyön át... "Ez a sportág, amely a legjobban szolgálja a kor embe­rének egészségvédelmét, világszerte mind népszerűbb. Svédországban előfordul, hogy tizezrek versenyeznek, s a különböző korcsoportokban egész családok indulnak. .7 (Népszabadság) "Külföldön milliós sportág ez, és nekik van igazuk.A tá­jékozódási futás kihúzza az embert a falak közül, szürke helyett zöld környezetbe helyezi, ellátja mozgási lehető- séggel és gondolkodni valóval. Amellett a legolcsóbb sportág, a szerelés - két jó láb, egy jó tüdő meg egy pal­lérozott agy - bárki számára hozzáférhető. . ." (Ifjúsági Magazin) "Elméletileg a legtermészetesebb mozgás sportváltozata: terepen, erdőben, he gyen-völgyön át, a természeti aka­dályok leküzdésével kell a térképen feltüntetett tájékozó­• dási pontokat megtalálni, és aki a legjobban tájékozódik és e pontok közötti távolságot a leggyorsabban teszi meg, az a legjobb. . . (Magyar Ifjúság) "A tájékozódási futás az a versenysport, ahol a verseny­zők egy számukra ismeretlen versenypályán futnak végig. A pályát terepen jelölik ki, ellenőrzőpontok segítségével. A tájékozódási futó feladata az, hogy az ellenőrzőponto- .#■7 kon előirt sorrendben, térkép alapján haladjon át, és a lehető legrövidebb idő alatt érjen a célba.A futó az ellen­őrzőpontok között maga választja meg útvonalát." (Versenyszabályzat) SÍKRAJZI jelek Vasút 1 1 i t > Település Müút, kilométerkő 1 ■ ki Épület, rom Kocsiút (dózerút) -------------------­Templom, kápolna t Szekérút -------------------­Gyalogút -------------------­Temető, kereszt, sir f Ösvény ------------------­Torony, magasles 4 t Nyiladék Barlang, pince, táró v Vezetékek (drót­kötélpálya, silift, —*—■—•—h— villanyvezeték) Vadetető ^ nem akadály Keritések, falak akadály -rr-n-i-r ,, „ ,, „ Határjel ® Egyéb kis objektumok ° * vízrajzi jelek Átgázolható vizek Dagonya v Atgázolhatatlan vizek , q o Forrás \y járható mocsár Kút, foglalt forrás o Járhatatlan mocsár Víztároló a Kiszáradó, szivárgó vizek Hid, áteresztő, bürü =jj=— d^owyzs X^JnvpzssoH Ü6I - 3?s ta^zg 9jn j; tSBp9203i?[Bj, ijsadepna ISMERKEDJ MEG TE IS A TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁSSAL! Jelentkezés, felvilágositás: SZAKMAI KIADVÁNYOK A Magyar Tájékozódási F'utó Szövetség adja ki a sportág szaklapját, a "TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS"-t, valamint az é- venként egyszer megjelenő "SZÉLRÓZSÁ"-t, a sportág évkönyvét. A tájékozódási futás részletes szakmai kérdé­seivel foglalkoznak a Budapesti Tájékozódási Futó Szövet­ség gondozásában megjelenő"Tájékozódási futás kiskönyv­tára" c. sorozat kötetei. Kaphatók: Bp.V.Váci u.62.Fsz.lO. TEREPFEbEZETIJELEK Erdő: futható 30 %-ban akadályozott 60 %-ban akadályozott futhatatlan Szántó’, legelő Liget Gyümölcsös Fasor -----­Fenyves A. Magányos fák 0 Zárt erdőszegély -------­Növényzethatár .......... Ha egy térképet kézbeveszünk, akkor térképrajzon kívül, egyéb fontos adatok is találunk, amelyek általában a térké szélén helyezkednek el: MEGNEVEZÉS - ez a térkép neve, HELYESBÍTÉSI adatok évszám, helyesbítők, stb. adatai, ÉSZAKI IRÁNY a térkép - északot mutatja, MÉRETARÁNY- ez az az aranyszam, amely megmutatj hogy a térkép rajza a valóságnál hán; szór kisebb, ARÁNY MÉRTÉK- ez egy vonalas mérték,amely a térkép lemért távolságoknak a valóságra va! könnyebb átszámítását teszi lehetővé, ALÄPSZINTKÖZ két szintvonal közötti magasságkülönb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék