Tájékozódási futás, 1967 (1-12. szám)

1967-01-01 / 1. szám

Tisztán kell látnia az edzőnek, hogy az évi munka milyen szintről indul el. Mire tud építeni, hogyan tudja folytatni az előző évi edzésmunkát. Hány fővel kezdje az edzést és a versenyzők minősítésének megoszlását. A gyakorlat az, hogy a kezdők és az elsőosztályu minősítésű versenyzők keverednek a szakosztályba. Nagy szervezési és terve­zési feladatot jelent az edző számlára, hogy minden szinten megfelelő terhelésű edzésanya­got nyújtson, ami változatos és érdekes is mindenki számára. Az egész évre szóló feladatokat azután az egyes időszakokba kell beépíteni. Pontosan fel kell osztani, hogy az alapozó, formábahozó, formában tartó és átmeneti időszakban hány edzést tartunk. Az időszakok jellegének megfelelően milyen célú edzések dominálnak. Az egyes időszakokban az edzések helyét, idejét; mennyi állóképességi, erőfejlesztő, ügyességi, technikai edzést tartunk, mikor legyenek teljesítmény ellenőrzések. Arra azonban ügyelni kell, hogy ne kövessék egy ást a különböző jellegű edzések rit- musosan. Látszólag rendszertelenül kell alkalmazni a különböző jellegű edzéseket vagy többször hasonló jellegüt egymás után, hogy a szervezet ne szókja meg ezek rendszeres ismétlődését, hiszen ezek a készségek és képességek a versenyeken egyszerre, egy időben jelentkeznek. A tervezésnél azt is rögzíteni kell, hogy egyes edzéseket teremben, vagy szabadban tartom. Mindkét alkalommal más és más felszerelés szükséges. Ezt előre közölnöm kell a versenyzőkkel, hogy megfelelően tudjanak készülni. Az edzőversenyek tervezése is igen fontos feladat. A formábahozó időszak feladata, hogy a versenyekre készítsen fel. Ito szeretném felhivni a figyelmet arra, hogy nem mindig célszerű edzőversenyt rendezni. Olyan technikai edzés is szerepeljen, különösen kezdők számára, ahol nem mérjük a teljesitaényt, hanem mindenki saját tudása szerinti, tökéletes pontos technikai végrehajtásra törekedjék. Adjunk lehetőséget arra, hogy egy pontot többféle módon foghasson a. versenyző a technikai edzéseken. Erre sehol máshol mód nincs, csak az ilyen technikai edzéseken. Az edzéstervben meg kell jelölnöm a bajnokságokat, a szakosztály szempontjából fontosabb versenyeket. Erre azért van hzükség, mert a súlyponti versenyeken szeretném, ha versenyzőim jó formában szerepelnének és a bajnokságra kerüljenek csúcsformába. A tájékozódási futásban a versenyidény elég hosszú. Március közepétől november 12-ig kb. 5 vasárnap kivételével szerepelnek a különböző bajnokságok és kupaversenyek. A hosszú versenyévad igen erős felkészülést igényel a sportolóktól. A nyolc hónapig tartó ver­senyidőszakot nem lehet eredményesen végigverrenyeztetni valakivel, hogy közben kis pihe­nőt ne engedélyezzünk. A fiatalabb korosztálynál problémát jelent a szülőkkel történő együttesryaralásidőpontjának megállapitása. Tanácsos nyáron olyan időszak tervezése, amikor mindenki nyaralni mehet megfelelő edzői utasításokkal ellátva. Aki helyben marad, annak továbbra is tartsunk edzést. A szünetidő letelte után egy gyorsított második alapozást kell tartani, ugyanigy gyorsított forrnábanozást is, hogy ismét egy nívóra emeljük a szakosztályi munkát. Az igy kettéosztott versenyévád bizonyos mértékig megkönnyíti az edző munkáját, a versenyzők részére is kikapcsolódást jelent, mert más környezetbe kerülnek. Végezetül arra szeretném felhivni a figyelmet, hogy a sportoló egyéniségét, vélemé­nyét, tapasztalatait, vágyait is számításba kell venni. A sportoló igy alkotó szerepet vállal az edző irányitó munkájában. Az önmegfigyelésnek a munka alakításában igen nagy jelentősége van. Következő számainkban részletesen ismertetjük az egyes időszakok feladatait, hogy segítséget nyújtsunk elsősorban az edzői irányítás nélkül sportolóknak. Néhány gondolat az éjszakai versenyzésről Azt hiszem, minden valamirevaló tájéko­zódási versenyzőnek van jó néhány kelle­metlen emléke az éjjeli versenyekkel kap­csolatban. Talán legkellemetlenebbek azok, mikor az ellenőrzőpont közvetlen közelében világítási okok miatt sok-sok időt vesz­tettünk és ugyanakkor egy kisebb képességű versenyző kevesebb keresés után találta meg az ellenőrzőpontot. "Szerencséje volt" - szoktuk mondani. Napjainkban, mikor a rendező szervek mindent elkövetnek, hogy egyenlő verseny­zési feltételeket biztosítsanak a résztve­vők számára, valami módon ki kellene küszö­bölni az ilyen jogtalan előnyszerzés lehe­tőségét. Elgondolkodtató, hogy ezt a problémát egyszerűen az ellenőrzőpontok halványfényü megvilágításával könnyen megoldhatnánk, de ennek ellenére jelenleg nincs sok remény, hogy a jövőben ez bevezetést nyer.- Talán első lépésként a legcélravezetőbb megoldás volna a versenyszabályzatban lefektetett világítással kapcsolatos előírások tisztá­zása. Ugyanis az érvényben lévő szabályzat csak a bontott távú versenyeken teszi köte­lezővé az állomások jelzőtáblájának megvi­lágítást, de az ellenőrzőpontok megvilágí­tásával kapcsolatban se nem javasolja^ se nem tiltja az ellenőrzőpontok megvilágí­tását. Véleményem szerint feltétlenül figyelem­be kell venni a jóval később és sokkal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék