Tájoló, 2002 (20. évfolyam, 1-10. szám)

2002-02-08 / 1. szám

Dr. Fekete Jenő Harkányiné Kovács Olga Marosffy Orsolya A BTFSZ új Elnöksége A Budapesti Tájfutók Szövetsége 2002. január 26-án tar­totta tisztújító közgyűlését. Dr Fekete Jenő elnök a szövetség 4 éves munkájáról, Bugár József alelnök a szövetség gazdálkodásáról számolt be. Harkányiné Kovács Olga a Felügyelő bizottság jelentését ismertette. A hozzászó­lások után a közgyűlés elfogadta a beszámolókat, majd Valkony Ferenc, a Jelölő bizottság vezetője ismertette a jelö­léseket. Ezt követve a közgyűlés megválasztotta az új elnök­séget. Elnök: Dr. Fekete Jenő, alelnök: Harkányiné Kovács Olga, elnökségi tagok: Marosffy Orsolya, Mets Miklós, Mol­nár Attila, Peics Antal, Schell Antal, Scultéty Gábor, Vásár­helyi Tass. A Felügyelő bizottság vezetője Bugár József, tag­jai Ezsiás Katalin és Riczel Zsuzsanna, a Fegyelmi és etikai bizottságba dr. Sodor István, Kovács Zoltán és Lacsny Már­ton sporttársakat választotta meg a közgyűlés. Mets Miklós Molnár Attila Peics Antal TÁJOLÓ A Budapesti Tájfutók Szövetségének lapja 2002/1. A szerkesztőség vezetője: Schell Antal Szerkesztőbizottság : Argay Gyula, Cseresnyés Ágnes, Hajdú Martin, Józsa Sándor, Lantos Zoltán, Nemesházi László Terjesztés: Keszthelyi Ildikó Szerkesztőség: 1053 Budapest, Curia u. 3. II/2. Tel.: (06-1) 318-0933/292 e-mail: tajolol@axelero.hu Hivatalos idő: kedd, csütörtök 16-19 óráig Kiadja: a Budapesti Tájfutók Szövetsége Felelős kiadó: Dr. Fekete Jenő HU ISSN 1215-8526 Megjelenik évente ÍO alkalommal lapzárta megjelenik 1. 01. 31. 02. 08. 2. 03. 07. 03. 14. 3. 04. 04. 04. 12. 4. 05. 09. 05. 17. 5. 06. 20. 06. 28. 6. 08.01. 08. 09. 7. 08. 29. 09. 06. 8. 10. 03. 10. 11. 9. 10. 24. 10. 31. 10. 11. 28. 12. 06. Megrendelhető a Budapesti Tájfutók Szövetségénél, a szerkesztőség címén. Nyomda: Unió Kuvert Kft. Schell Antal Scultéty Gábor Vásárhelyi Tass

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék