Tájoló, 2004 (22. évfolyam, 1-10. szám)

2004-02-06 / 1. szám

hírek Bugár József a BTFSZ új elnöke A BTFSZ januári közgyűlésén Dr. Fekete Jenő elnök 10 évi eredményes munka után felmenté­sét kérte, amelyet a közgyűlés elfogadott, meg­köszönve eddigi munkáját. Ezt követve a tag- szervezetek képviselői egyhangúlag megválasz­tották az új elnököt, aki nem más, mint Bugár József, a Felügyelő bizottság eddigi elnöke. Bugár József 50 éves, egy vasipari termelő kö­zépvállalkozásnak a gazdasági vezetője. 1976- ban a Közgazdasági Egyetem klubjában ismer­kedett meg a tájfutással, majd 1978-tól a Tungs­ram SC tagja volt. Amikor a 90-es évek elején a versenysportot a legtöbb üzemi klubból száműzték, a frissen megalakult Budai Ősforrás SC tagja lett. Azóta is ebben a klubban versenyez, évente mintegy 50 hazai ill. külföldi versenyen áll rajthoz. Bugár József több mint 15 éve dolgozik a budapesti szövetségben. Az 1989- es közgyűlésen a Felügyelő bizottság elnökévé választották, majd 1994 janu­árjától 2000 végéig a BTFSZ alelnöke volt. A 2001-es választáson ismét a Fel­ügyelő bizottság elnökévé választották. Közgyűlés A Budapesti Tájfutók Szövetsége 2004. január 16-án tartotta Elnökválasztó Közgyűlését, amely egyben a Budapesti Tájfutó Napok nyitó rendezvénye is volt. A közgyűlésen Dr. Fekete Jenő elnök beszámolt az elnökség 2003. évi munkájáról, majd a közgyűlés módosította az Alapszabályt és elfogadta az Eti­kai és Fegyelmi Szabályzatot. Végül a választásra került sor. A fent már ismer­tetett elnökválasztás mellett a Felügyelő bizottság új vezetője Ézsiás Katalin, a bizottság új tagja Török Imre lett. Bajnokok vacsorája A BTFSZ elnöksége az idén is meghívta egy vacsorára azokat a fiatalokat, akik az elmúlt évben országos bajnokságot nyertek. Az eseményre ezúttal a Spoon nevű dunai hajón került sor a Hírtér Kiadó - Horváth Magda szponzo­rálásával. 1%-os felajánlások Támogassátok 1%-os felajánlásotokkal a Budapest Tájfutó Sportjáért Ala­pítványt (adószám:18015133-l-41). A Rendelkező nyilatkozatot mellékeltük az újsághoz. így egyetlen forint áldozat nélkül segítheted sportágunk fiataljait, az utánpótlást, tanítványaink, gyermekeink rendszeres edzését, versenyezteté­sét, sportolását. Versenybíró továbbképzés A Budapesti Tájfutók Szövetsége versenybíró továbbképzést szervez, aktu­ális témákkal. (Médiabarát tájfutás, az új nemzetközi szabályzat, sprintverse­nyek). A képzés időpontja: 2004. február 13., péntek 18 óra A képzés helye: Budapest, V. Curia u. 3., földszinti nagyterem A rendezvény nyílt, a részvétel díjmentes. Szeretettel várunk minden ér­deklődő sporttársat az egész országból. TÁJOLÓ A Budapesti Tájfutók Szövetségének lapja 2004/1. A szerkesztőség vezetője: Schell Antal Szerkesztőbizottság : Argay Gyula, Cseresnyés Ágnes, Hajdú Martin, Józsa Sándor, Lantos Zoltán, Nemesházi László Terjesztés: Keszthelyi Ildikó Szerkesztőség: 1053 Budapest, Curia u. 3. U/2. Tel.: (06-1) 318-0933/292 e-mail: tajolol@axelero.hu Hivatalos idő: kedd, csütörtök 16-19 óráig Kiadja: a Budapesti Tájfutók Szövetsége Felelős kiadó: Bogár József HU ISSN 1215-8526 Megjelenik évente 10 alkalommal lapzárta megjelenik 1 01. 27. 02.06. 2. 03. 2. 03. 12. 3. 04.6. 04. 16. 4. 05.4. 05. 14. 5. 06.8. 06. 18. 6. 07. 13. 07. 23. 7. 08. 24. 09. 03. 8. 09.21. 10.01. 9. 10. 26. 11.05. 10. 11.23. 12. 03. Megrendelhető a Budapesti Tájfutók Szövetségénél, a szerkesztőség címén. Nyomda: Unió Kuvert Kft.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék