Tájoló, 2010 (28. évfolyam, 1-8. szám)

2010-02-05 / 1. szám

Budapesti hírek TÁJOLÓ A BTFSZ ÚJ ELNÖKSÉGE A Budapesti Tájfutók Szövetsége 2010. január 22-én tartotta tisztújító közgyűlését a Curia utcai 3. emeleti tanácsteremben, 15 budapesti klub részvételével. Dr. Fekete Jenő, a közgyűlést levezető elnök bevezetőjében elmondta, hogy az idén rendezzük 10. alkalommal a Budapesti Tájfutó Napokat, Schell Antal pedig a 40 évvel ezelőtt megalakult Budapesti Tájékozódási Futó Szövetség jubileumára hívta fel a figyelmet. B ugár József elnök az írásban kiadott anyagot néhány szó­val kiegészítette, majd Hidasné Baráth Katalin tartotta meg pénzügyi beszámolóját, amely csak tájékoztató jeliegű volt, mert a májusi közgyűlésre készül el a végleges beszámoló. A Felügyelő bizottság jelentését Török Imre mondta el, majd hozzászólások következtek. A tagszervezetek a beszámolókat elfogadták. Ezt követve Bugár József beter­jesztette az alapszabály módo­sítására javaslatát, miszerint az elnökség létszámát 7 főre kelle­ne csökkenteni. A közgyűlés kis vita után a javaslatot elfogadta. Ezután Borosznoki László, a jelölő bizottság vezetője előter­jesztette a jelölést az új tiszt­ségviselők megválasztására. A titkos választás alapján a kül­döttek az alábbi elnökséget és bizottságokat választották meg: Elnök: Bugár József, alelnök: Gyalogné Csípi Erzsébet, Tagok: Gyalog Zoltán, Mets Miklós, Peics Antal, Schell Antal, Scultéty Gábor. Felügyelő bizottság: Ézsiás Katalin, Riczel Zsuzsanna, Török Imre. Etikai és Fegyelmi bizottság: dr. Lacsny Márton, dr. Imre Miklós, Valkony Ferenc. A közgyűlés végén Bugár József elnök bejelentette, hogy Lengyel Andrea nem tudja vállalni a továbbiakban a főtitkári teen­dők ellátását, utóda Gyurkó Fanni lesz. Az elnökség új tagjai: Gyalogné Csípi Erzsébet alelnök, gazd. fel. Gyalog Zoltán, ifjúsági biz. vez. Az új főtitkár: A Budapesti Tájfutók Szövetségének lapja 2010.1. szám A szerkesztőség vezetője: Schell Antal Szerkesztőbizottság: Argay Gyula, Cseresnyés Ágnes, Hajdú Martin, Józsa Sándor, Nemesházi László, Spilkóné Bacsó Piroska Terjesztés: Keszthelyi Ildikó Szerkesztőség: 1053 Budapest, Curia u. 3. II/2. Tel: (06-1) 266-35-91 e-mail: tajolol@t-onIine.hu Hivatalos idő: kedd, csütörtök 16-19 óráig Kiadja: a Budapesti Tájfutók Szövetsége Felelős kiadó: Bugár József HU ISSN 1215-8526 Megjelenik évente 8 alkalommal lapzárta megjelenik 1. szám 01. 26. 02. 05. 2. szám 03. 02. 03. 12. 3. szám 04. 06. 04. 16. 4. szám 06.01. 06. 11. 5. szám 07. 06. 07. 16. 6. szám 08. 24. 09. 03. 7. szám 10. 05. 10. 15. 8. szám 11. 09. 11. 19. Megrendelhető a Budapesti Tájfutók Szövetségénél, a szerkesztőség címén. Nyomda: HAPPYCARD Kft. 2 lájoló.20101. szám Gyurkó Fanni

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék