Tarsadalmi Szemle – 1993.

5. szám - Dokumentum - Források a Nagy Imre-kormány külpolitikájának történetéhez. Közli: Kiss József–Ripp Zoltán–Vida István

Dokumentumok a Nagy Imre-kormány külpolitikájához 91 helyettes nemleges válasza után az után érdeklődött, hogy várjuk-e a helyzet rosszabbodását a mai napra, illetve mi a véleménye arról, hogy a követségük nőtagjai kocsival hagyják-e el a várost, valamint új követük 3 - akit mára várnak - ideutazzon-e Bécsből. A külügyminiszter-helyettes reményének adott kifejezést a tekintetben, hogy a helyzet nem romlik tovább és utalt arra, hogy a diplomáciai kocsik eddig is zavartalanul közlekedtek, amit bizonyít, hogy ennek ellenkezőjéről sehonnan sem kaptunk értesítést. Az ügyvivő megköszönte a felvilágosítást és elköszönt. UMKL XIX.-j-1-j 11. d. Miniszteri titkárság iratai (1956) (Péter János irattára) 38. oldal. Aláírás nélküli gépirat. 1. Szarka Károly (1923-); diplomata, 1948-tól áll külügyi szolgálatban, 1955. december 15-től az ENSZ Közgyűlésben a magyar delegáció vezetője. 1956-tól külügyminiszter-helyettes. 2. Barnes ügyvivő, az Egyesüt Államok nagykövetségének ideiglenes vezetője volt; a kérdéseire adott választ este 10 órakor továbbították az Egyesült Államokba. Lásd: Titkos jelentések, 1989. 119. oldal. 3. Az Egyesült Államok új budapesti nagykövete, Edward T. Wailes november 2-án kezdte meg működését Magyarországon. 1957. február 22-én Wailest - aki még nem adta át megbízólevelét - a Külügyminisztérium jegyzékben utasította ki Magyarországról, mert meg nem engedett tevékenységet folytatott. —: FLÓRIÁN JÁNOSNAK, 1 A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM MUNKATÁRSÁNAK 16 FELJEGYZÉSE L. A. CH FRY 2 ANGOL KÖVETTEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSRŐL Budapest, 1956. november 2. November 2-án 10 órakor telefonált Fry angol nagykövet és a következőket közölte: Közöljem Mód 3 követtel, hogy a tegnap átnyújtott jegyzéket továbbította kormányának. Választ még nem kapott, azonban kapott Londonból egy rövid összefoglalót az angol ENSZ delegációnak adott utasításról. 4 Ennek a lényege az, hogy az angol kormány támogatja a magyar semlegesség kérdésének azonnali napirendre tűzését. 5 Fry lehetségesnek tartja, hogy a kérdés ma kerül napirendre. Az angol kormány mindenesetre amellett van, hogy a Biztonsági Tanács ma foglalkozzék a magyar kérdéssel. Fry kifejezte azt a véleményét, hogy ha a Szovjetunió vétót jelent be a Biztonsági Tanácsban, akkor a magyar kérdés a Közgyűlés elé kerül. Az angol követ ugyanakkor felkért, hogy továbbítsam a minisztérium vezetőinek: nagyon örülne, ha közölnénk vele a szovjet kormány válaszát a miniszterelnök által felhozottakra, mert nagyon érdekli az angol, valamint a francia és az amerikai kormányt is. A nagykövet végezetül megígérte, hogy az angol ENSZ delegátus magatartására vonatkozó utasításokat - ha azokat megkapja - közölni fogja velünk. UMKL XIX:-j~l-j KÜM 12. oldal. Miniszteri titkárság iratai (1956) (Péter János irattára). 1. Flórián János (1920—); hivatásos diplomata, 1945-ben került a Külügyminisztériumba. 2. Fry, L. A. Ch. az Egyesült Királyság rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere 1955. október 26-án érkezett magyarországi állomáshelyére. 3. Mód Péter (1911-) kommunista politikus, diplomata. 1949-ben letartóztatják és koholt vádak alapján elítélik, 1954-ben rehabilitálják. 1956-tól ismét a Külügyminisztérium munkatársa, 1957 januárjától Magyarország állandó ENSZ-képviselője. 4. A brit külügyminisztérium táviratát lásd: Titkos jelentések, 117-118. oldal. 5. Boncour Franciaország budapesti követe egy 1956. december 10-ei futártáviratában egyebek között ezt jelentette kormányának: „Ebben az időben az amerikai és a brit követségek között megbeszélések folytak a Nagy Imre környezetéből származó beadványról, a folyamatban lévő magyar semlegességi kérés definiálásáról. Fry úr munkatársai az e tárgyban történő telefonérdeklődésre az osztrák mintát javasolták." Majd így folytatta: „Mindezek a forró képzelődések már 28-án lecsendesedtek, mert ekkor vagy az angolok, vagy az amerikaiak részére megerősítették, hogy nagy orosz erősítések hatoltak be Magyarországra, amely már jelezte a november 4-ei szovjet offenzíva visszatérését."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék