Tekintet, 1988 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1998 / 1. szám

Tekintet kulturális szemle A Magyar Eszperantó Szövetség kéthavonta megjelenő folyóirata, a Világ és Nyelv jogutód­ja. Készül az Állami Ifjúsági és Sporthivatal, az Országos Béketanács, A Magyar Népköztár­saság Művészeti Alapja Irodalmi Szakosztálya, az Állami Könyvértékesítő Vállalat támogatásával. XXVIII. évfolyam -1988.1. szám. Szerkeszti: Ördögh Szilveszter. Munka­társ: Juhász István és Cs. Gelencsér Ildikó. Tördelő szerkesztő: Tóth András. Előállítja a Badacsonyi Állami Gazdaság balatonvilágosi nyomdaüzeme. 88105 Szerkesztőség: Budapest, I. Szentháromság tér 6. H-l368 Pf. 193. Telefon: 563-659;564-093. Terjeszti a Magyar Posta, előfizethető a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest, XIII. Lehel út 10/a 1900, valamint a Magyar Eszperantó Szövetségben (H-1368 Pf. 193.) Az egyes szám ára 12 Ft. Felelős kiadó: Princz Oszkár. Eng.szám: III/TSZIV5/1988.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék