Tekintet, 1995 (8. évfolyam, 1-6. szám)

1995 / 1-2. szám

TEKINTET — függő folyóirat Kiadja: a TEKINTET ALAPÍTVÁNY (A Kuratórium tagjai: Donáth László, Hubay Miklós, Dr. Orbán István, Fejes Endre, Gelencsér Ildikó, Juhász Ferenc, Ordögh Szilveszter) 1995-ben megjelenik 6 szám 8. évfolyam, 1995.1-2. szám A folyóiratot jegyzi: Ordögh Szilveszter Gazdasági vezető: Tordai Lászlóné Előállította a Kossuth Könyvkiadó és Kereskedelmi Kit. nyomdája Szerkesztőség: Budapest, I. Szentháromság tér 6. Postacím: H-1241 Budapest, Pf.: 234. Telefon: 155-71-22/158-, 159-es mellékállomás Teijeszti a TEKINTET ALAPÍTVÁNY Megrendelhető az ALAPÍTVÁNY címén: 1241 Budapest, Pf.: 234. Megvásárolható az ország könyvesboltjaiban. Az ALAPÍTVÁNYHOZ támogatókat remélünk a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt 203-15791—7014-es számlaszámán. HU ISSN 0238-7220 Folyóiratunkat támogatják az EG IS Gyógyszergyár Rt., a Lukács György Ala­pítvány, a Caola Rt, az Általános Értékforgalmi Bank Rt, a Taverna Alapít­vány, a József Attila Alapítvány, az F and F Kft, a Politikatörténeti Alapít­vány valamint az előfizetők adományai.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék