Tekintet, 1999 (12. évfolyam, 1-6. szám)

1999 / 1. szám

TEKINTET — függő folyóirat Kiadja: a TEKINTET ALAPÍTVÁNY (A Kuratórium tiszteletbeli elnöke: Juhász Ferenc tagjai: Csák Gyula (elnök), Deák Gábor, Donáih László, Kocsis András Sándor, Dr. Orbán István, Ördögh Szilveszter) 1999-ben megjelenik 6 szám 12. évfolyam, 1999/1. szám A folyóiratot jegyzi: Ördögh Szilveszter Gazdasági vezető: Torday Lászlóné Nyomdai előállítás: Saluton Bt (370-8819) és Apáti Nyomda (06-30-963-3487) Szerkesztőség: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. félemelet 14. Postacím: H-1241 Budapest, Pf.: 234 Telefon: 355-71-22/9110-, 9120-as mellékállomás, valamint 06-60-34-99-38 Terjeszti a TEKINTET ALAPÍTVÁNY Megrendelhető az alapítvány címén: 1241 Budapest, Pf.: 234 Megvásárolható az ország könyvesboltjaiban. Az ALAPÍTVÁNYHOZ támogatókat remélünk a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt 10300002-20315791-70143285-ös számlaszámán. HU ISSN 0238-7220 Folyóiratunk megjelenését lehetővé teszi az EGIS Gyógyszergyár Rt, a MÓL Rt, a Forsinvest Kft, a Taverna Oktatási Alapítvány, a Lukács György Alapítvány támogatása valamint az előfizetők és magán- személyek adományai. A TEKINTET ALAPÍTVÁNY közhasznú szervezeti nyilvántartási száma: 13. Pk. 64.397/1990/9.; adószáma: 19011376-2-41

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék