Tekintet, 2008 (21. évfolyam, 1-4. szám)

2008 / 1. szám

TEKINTET Kulturális szemle Kiadja: a Tekintet Alapítvány (A Kuratórium tiszteletbeli elnöke: Juhás^Ferenc, tagjai: Dr. Révész Tamás [elnök], Csák Gyula, Deák Gábor.; Donátb László, Kocsis András Sándor, IDr. Orbán Istvái\, IÖrdöyb Szilvcs%te\, Dr. Rubicsck Sándor) 2008-ban 4 szám jelenik meg. 21. évfolyam, 2008/1. szám Alapító-főszerkesztő: \Ördögh S%ilves%teí\ Felelős szerkesztő: Hovatryecz Fásuló Szerkesztő: Farkas Fásuló Szerkesztőségvezető: Kovács Zsoltné Gazdasági vezető: Tordai Fászjóné Nyomdai előállítás: Saluton Bi (370-1212) és Apáti Nyomda (06-30-963-3487) Szerkesztőség: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. félemelet 14. Postacím: H-1250 Budapest, Pf.: 11. E-mail cím: tekintet@t-online.hu Telefon-fax: 225-7486 valamint 06-30-580-7936 Terjeszti a Lapker Zrt. és a Tekintet Alapítvány. Megrendelhető az alapítvány címén: 1250 Budapest, Pf.: 11. A TEKINTET egyes régebbi számai a www.terasz.hu/tekmtet webcímen, az új számok pedig 2006. decemberétől a www.kandallobook.hu címen olvashatók. Az ALAPÍTVÁNYHOZ támogatókat remélünk a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt 10300002-20315791-70143285-ös számlaszámán. HU ISSN 0238-7220 Folyóiratunk 21. évfolyamának megjelenését az EMFESZ Kft, valamint az előfizetők és magánszemélyek önzetlen adományai teszik lehetővé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék