Felsőkereskedelmi iskola, Temesvár, 1887

1 temesvári mám közép-, pop és alsifáu keresk. iskola értesítője az 1887/8. tanévről. Szerkeszté: WIESSNER FERENCZ, igazgató. JlHlES-BIilCBT dei’ diidpL Máié, ^ ^ niitfi i ii Handelsschule in Temesvár, a im Schlüsse (les Se h 111 j a h r e s 188 7/8 erstattet vom DIRECTOR FRANZ WIESSNER. T E M E S VÁ R. Nyomatott Steger Ernő könyvnyomdájában.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék