A Természet, 1899. szeptember - 1900. augusztus (3. évfolyam, 1-24. szám)

1899-09-01 / 1. szám

III. ÉVFOLYflП. 1890,900. Állattani, vadászati és halászati folyóirat. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik: Dr. LENDL ADOLF és csikszentsimonyi és ernyesi LAKATOS KÁROLY. Budapest, II., Donáti-utcza 7. »A TERMÉSZET« előfizetési ára a «HALÁSZAT«melléklapjával együtt egy évre 6 korona. A „Halászat“ külön, egy évre 3 kor. M. Kill MEZŐ ;AZ!).\:.A' ;i"'> MüZEU ! tó X Y V Та rA. TARTALOM­JEGYZÉK: (I-XXIY. szaru I. szám: Délmagyarország néhány különleges állatjáról. Dr. Lendl Adolf. Az öreg úr. Bársony István. A pókselyem. Bálint Sándor dr. Ornithológia : A czigány-fürjről. Lakatos Károly. Mikroszkópia : A tollak szerkezete. Kohaut Rezső. Apró közlemények: Egy új dajka-béka. B. S. dr. Labora­tóriumunkból. Irodalom. II. szám: Délmagvarország néhány különleges állatjáról. Dr. Lendl Adolf. (Folyt.) Balaton tündére. Minke Béla. Kőröserdei vadászkastély. Glück István. A szőlőfürt-molyról. Sajó Károly. Vadászat: A vadászutakról. Lakatos Károly. A sárszalonka ősszel. Nimród. Ili szám: Frangepán földről. Garády Viktor. A havasi marmotáról. Firb&s Nándor. Október. Feleki Sándor. ítélet napja. Bársony István. Mikroszkópia : A pók szájrésze, fonó- és szövőszervei. Kohaut Rezső. A hétpöttyös böde. Sajó Károly. A gerinczesek vérhőmérsékletéről. Kohaut. Ornithológia: Megjegyzések »A czigányfürj* czímű czik- kemhez. Lakatos Károly. Apró közlemények: Szúnyog arkánum. Matolai Etele. A tojó kanári madarak fészkét naponta meg kell vizsgálni. B. S. A sündisznó kertjeinkben. Talner Vidor. Villám- csapás mint halpusztító. A gébics hasznossága. Szerkesztői üzenetek. Nyilt-tér. IV. szám: Állati eledeleink. Hanusz István. Dal a gólyamadárról. Vargyas Endre. A szarvasok birodalmában. Dr. Ágh Timót. Néhány megjegyzés az állatok körben mozgásához. Dal- mady Zoltán. Valami a borzról. Nimród Vadászat: A szarvasbőgésről. Lakatos Károly. Irodalom, szám * Az életről. Dr. Lendl Adolf. A mi kedves tanyánk. Kisteleki Ede Őszi mimikri dolgok. Sajó Károly. Ornithológia : Magyarország madarai. Aegithalos és Remiza. Dr. Madarász Gyula. Apró közlemények: Kenguru-vadászat Bretagneban. Ege­rek a bányában. (. Irodalom. LäLtÁttl SZÁM: 4\F VI. szám : Az életről. (Folytatás) Dr. Lendl Adolf. Emlékezetes vaddisznó-vadászat. Kolbenheyer Gyula. Ornithológusok gyűlése Sarajevóban. Schenk Jakab. Vadászat: Az erdei szalonkáról. Lakatos Károly. Apró közlemények: Dr. Madarász könyve. Uránia-színház. Szökevény sas. Szerkesztői üzenetek. VII. szám: Az életről. (Folyt.) Dr. Lendl Adolf Zergevadászat a karinthiai alpesekben. Kaáli Nagy Dezső. Ornithológia: Aegithalus és Remiza. Chernél István. A madarak földrajzi elterjedése. Lakatos Károly. Apró közlemények: Vadászatok. A veréb kímélése. Feleletek: A helyes töltésről. A tacskóról. Óvszer a madár- tetvek ellen. Irodalom. VIII. szám : A természet — és a múzeumok. Kézdi-Kovács László. Deczember. Gárdonyi Géza A tajtékos kabócza. Sajó Károly. Vadászatok a Duna-Drávaköz-ben. Glück István Vadászat: Az idei-budapesti agancskiállításról. Jäger Albert. Ritka agancsabnormitás. Apró közlemények: A szarvas könye a régiek hiedelmében. L. J. Altai-i vadásztrofeák. Feleletek: A havasi szajkóról. A vadászsárkányról Minő golyót használjunk medve és vadkannál ? Irodalom. Szerkesztői üzenetek. IX. szám : Természeti vonatkozások a mithologiában. Lakatos Vincze. Dermedés. Garády Viktor. Ünnep-est az erdőben. Feleki Sándor. Bús idők. Bársony István. A téli álmot alvó állatokról. Dr. Kertész Kálmán. Ornithológia: Szárnyas zsiványok Lakatos Károly. Apró közlemények : Egy majomfaj kipusztítása. Állatok sze­replése az emberiség történelmében. Krenedics Ferencz. Vadászat Magaslakon. Vlaszaty Ödön. Feleletek: A sörétes csövek helyes fúrásáról. A helyes töl­tésről. A griffon jellegei. Irodalom. Szerkesztői üzenetek. X. szám : A gubacsokról. Szépligeti Viktor. Hóvihar. Boér Miklós. A házi poloska. Kohaut Rezső. Vadászat: Néhány szó a hajtóvadászatokról. Ifj. Bar tál Aurél. Ornithológia : Aegithalos és Remiza. Dr Madarász Gyula. A hosszúfarkú czinke. A függő czinke. Lakatos Károly. Feleletek: A nitro-lőporokról. Hogyan kell lőni, hogy biz­tosan találjunk? A vizslák használhatóságáról. Irodalom. Szerkesztői üzenetek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék