A Természet, 1905 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Т ARTALQM JEGYZÉK. ii (i XXIV. szám.) m Állattani, vadászati és halá­szati folyóirat. Szerkeszti : Dr. LENDL ADOLF „A TERMÉSZET“ előfizetési ára egy évre 6 korona. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Budapest, II,, Donáti-utcza 7. I. szám : Berlin áliatkertje. Heller Richard. Őszi hervadás. (Vers.) Szelényi József. Őszi éjszakán. R. A madárvédelem történetéről, fontosságáról, a gyakorlati madárvédelem szükségéről. Kukuljevic József. A mimiitrizmusról. Sztura Szilárd dr. Megfigyelések. Id. Percnyi József dr. Vegyesek. II. szám : Berlin állatkertje. (Folyt.) Heller Richard. Ári. Márkás Andor. A madárvédelem történetéről, fontosságáról, a gyakorlati ma­dárvédelem szükségéről. (Folyt, és vége.) Kukuljevic József. Mélivadászat. lfj. Szüts Andor. Szabad ég alatt. Kende Zsolt. A természetrajzi gyűjtemények gondozásáról (Folyt, és vége.) A budapesti akváriumról. III. szám : Berlin állatkertje. (Folyt, és vége.) Heller Richárd. Alkonyaikor. (Vers.) Ifj. Molnár Albert Ari. (Folyt, és rége.) Márkus Andor. Heliotropizmus és geotropizmus. Szittyay Géza. Medvelesen. P. Az élet eredete Tafner Vidor dr. A folyók tisztulása. Francé Rezső. IV. szám : Az állatok szellemvilágából. Márkus Andor. Jelen és múlt. Glück István. A földi gilisztákról. Ifj. Szüts Andor. A vizsla mint vadásztárs. Radon József. V. szám : Ősz végén. Vutskits György dr. Misó. Jurán Vidor. A kutyák parazitái. Kukuljevic József, Az állat és növény. Tafner Vidor dr.-—~_Iengeri csodahalak. H. Emlékezetes vaddisznóvadászat. T. K. Megfigyelés Steinwalter Ödön. Irodalom. Szerkeszői üzenetek. VI. szám : Köd. (Vers.) Feleki Sándor. Oroszlánvadászat az ó-korban. Sólyom. Éjjeli les. Márkus Andor. Megfigyelések az állatvilágból. Orosz Endre. A hajtás. Ifj. Szüts Andor. Disztollak. S. Gyógverejü állatok. H. Megfigyelések fecskékről Matolai Etele. I VII. szám : Nyomok a hóban. Sólyom. Az erdő szivében. Márkus Andor. A kutyák parazitái. (Folyt, és vége.) Kukuljevic József. Az állatok fejlődéséről Tafner Vidor dr. Az én falum és határa. В о ér Miklós. Állatok az ember szolgálatában. Hanusz István. VIII. szám : Vadászat leopárddal. Sólyom. A Fájdalom és én. Somló Erzsi. „Őszi tájnak hervadása, őszi napnak mosolygása“ . Glück István. Medvetörtónetek. H. O. Apró közlemények H. A budapesti akváriumról. I. A. Irodalom. IX. szám : A földi élet eredete. Lendl Adói, dr. Őrtüzek az erdőszélen. Nagy Jenő. Az üreg halász H. R. A gólya kártékonysága. II. — Téli tojástermelés. Az utolsó hód Magyarországon. Wachsmann Ferencz. Szeszélyek Sólyom Szerkesztői üzenetek. X. szám : A földi élet eredete. (Folyt.) Lendl Adolf dr. Téli vadászkirándulás. Mátray Gyula. Az állatok adózása. Hanusz István. Ősszárnyasaink és sorsutódaik. Sólyom. 4« Nilus-lakók. N. Irodalom. XI. szám : A földi élet eredete. (Folyt.) Lendl Adolf dr. Utóljára tilosban Majoros József. A rovarevő növények. Tafner Vidor dr. Elsőszülöttek. S Néhány szó éneklőink gondozásáról. Sólyom Apró közlemények. H. XII. szám : A földi élet eredete. (í'olyt. és vége.) l.endl Adolf dr. Az első havazás Glück István, Elmúlt időkről Vutskits György dr. Visszaemlékezés Boér Miklósra. Szalag Elemér dr. Vaddisznófusolás. Firbás Nándor. Erdőben — egyedül. Sólyom. Két kutya meg egy bárány. Bodon József. I Érteztíi:i9 .LA.év ___ff..........; Xí Щ iDfíi üopo rtrtn ____-*---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ ■ ■■■ ■______

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék