A Természet, 1928 (24. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-15 / 1-2. szám

\99 99 99 A TERMESZÉT ÉS MI ÚJSÁG AZ ÁLLATKERTBEN 99 TARTALOMJEGYZÉKE XXIV. évfolyam 1928. 1—24. szám Oldal EREDETI. ISMERTETŐ ÉS EGYÉB KÖZLEMÉNYEK : ABONYI SÁNDOR dr.: Széljegyzet a »Kígyó az emberben« című közleményhez.................................... 159 AUJESZKY LÁSZLÓ dr.: A tengerekben uralkodó hőmérsékleti viszonyok................................................... 59 BOLKAY ISTVÁN dr.: Egy nyári nap a Hutovo­blaton ....i...................... 6- Egy nyári és egy téli nap a Hutovo-blaton .............. 102 C HOLNOKY JENŐ dr. : Tihany ................................... 195 B r. FEJERVÁRY GÉZA dr.: Egy tárgyilagos kritika margójára............................................................................. 118 FEKETE GÉZA : Emlékbeszéd........................................ 56 GAÁL ISTVÁN dr.: Egy népszerűsítő könyv margójára 41 — »Eg}’ tárgyilagos ellenbírálat« ismertetése................ 137 — Természetrajzi koholmányok............. 802, 104, 117 190 G ARÁDY VIKTOR : A szépiák tengeröble ............... 75- Esetek a languszta életéből.......................................... 155 G ELEY JÓZSEF dr. : A »kilisz« haszna ...................... 115 H ILBERTH KÁROLY : Az igazi élet......................... 45 K ADOCSA GYULA : A hasznos legyekről .................. 5 K ADIC OTTOKÁR dr. : Bevezető ............................... 194 K ELLER OSZKÁR dr. : A gébicsfélék ........................ 97 K I ESSELB ACH GYULA dr. : A pusztulófélben levő amerikai vadról és a megmaradt állomány meg­mentését célzó intézkedésekről ................................... 44 — A szívverés hormonjáról................................................. 27 Az elefántfókákról ............................................................ 95 — Éreznek-e a rovarok fájdalmat?................................. 116 G ümőkór révén a szabadban elhullott őz ............. 193 I bolyántúli sugarakat átbocsátó üvegtáblák és felhasználásuk .................................................................. 162 — Mikor dűl el az állat neme?........................................ 63- Modern állatkertek Angliában...................................... 9 KIRÁLY LAJ OS : A fenyők és örökzöld növényekről 160 — Platycerium alcicorus ..................................................... 99 KOTSCHY RICHÁRD : A rákbetegség problémája . . 163 KLTBACSKA ANDRÁS dr. : A gerinces palaentologia története Magyarországon ............................................ 183 — A solymári kőfülke ..................................................... Olda l LÁZÁR ISTVÁN : A méhek.............................................. 161 I fj. LÁZÁR ISTVÁN: A stockholmi állatkertben .. 141 MAGYARY KOSSÁ GYULA dr. : Az ólommérgezésről 21 NAGY JENŐ dr. : Mikor van a vadászok által közölt állatmegfigyeléseknek tudományos értékük? ......... 63 B r. NOPCSA FERENC dr. : Megjegyzések eg}’ polé­miára ...................................................................................... 190 PÉNZES ANTAL dr. : A virágos tavasz...................... 35 P ONGRÁCZ SÁNDOR dr. : Osborn és Gregory vitája az emberréválásról............................................................ 38 RAITSITS EMIL dr. : 1928. évi beköszöntő ............. 3 — Állatkertünk fejlesztése ......................... 49, 69, 89, 109 — Az emberszabású majmokról, különös tekintettel állatkertünk orang-utan családjára 129, 149, 173 203- Az orang-utan gégelégzacskóinak a hangképzésnél van-e szerepük? ................................................................ 173 — Bársony István................................................................... 55 1928. évi kenguruszaporulatunk ............................... 148 Ó riás kenguruszaporulat állatkertünkben................ 11 — Pumitenyésztésünk............... 30 — Tavasz állat- és növénykertünkben........................... 83 SIMON ISTVÁN : Négylábií mostoha ............................ 148 S OÓS LAJOS dr. : Meddig élnek az állatok? ................ 188 SZEMERE LÁSZLÓ: A csiperkegombák (Psaliota).. 135 — A fakógombák (Hebeloma) .......................................... 61- A susulykagombák (Inocybe) ...................................... 25- A sötétspórás gombáink................................................. 192 — A tőkegombák (Pholiota)............................................... 98- A varjiikérdés felekezeti alapon ............................... 9 B r. SZURMAY SÁNDOR : A halak vándorlása ___ 19 V ASVÁRY MIKLÓS dr. : A háziveréb Délamerikában 120 WARGA KÁLMÁN : Madárvédelmi tízparancsolat . . 4 WINDISCH RICHÁRD dr. : Műtrágyagyártás a levegőből ........... 27 — Az öntöttvas s kísérői ................................................... 139 — Színreactiók az »A« jelzésű vitamin kimutatására 101 ZIMMERMANN ÁGOSTON dr. : A magyar királyi állatorvosi főiskola anatómiai intézete.................... 77 l élekzőszerveiről ................................................... 24

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék