Természetbarát híradó, 1967 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1967-01-01 / 1. szám

A TARTALOMBÓL Uj köntösben Megalakult a Börzsöny-Bizottság Bajtársiassággal, összefogással... Az 1967. évi külföldi túrákról XII. Nemzetközi Duna-tura 1967. évi "Páli Tivadar" országos elméleti verseny Hirek-közlemények Tájékozódási versenyzés Az évi edzésterv készitése Néhány gondolat az éjszakai versenyzésről A versenytérkép Egy szobor ürügyén Ismerkedési rovat Felhivás Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság Felelős szerkesztő: Endrődl Lajos Szakszerkesztő: Thúróczy Lajos Központi szerkesztőség: Budapest. XIV,. Istvánmezei ut 3 — Telefon: 140-034 Kiadja és terjeszti: a • Sportpropaganda* (Központ: Bp. XIV.. Istvánmezei út 3 - Telefon: 296 - 889) Felelős kiadó: Pécsi Tibor Előfizetés felvétel és példányonkénti árusítás: 'Sporlpropaganda* Terjesztési osztály: Bp. Vili..Rákóczi-u.57/Tel.: 143-468 Előfizethető a 173.100-70 sz. MNB, csekkszámlán Is Előfizetési dit: 1 évre 24.-Ft. külföldre 30,-Ft Megjelenik havonta Előállítja: a Sportpropaganda sokszorosító. - Z-670063 Felelős az Intézmény igazgatója

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék