Természettudományi Közlöny 1880 (12. évfolyam, 125-136. füzet)

TERMESZETTUDO MANYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE, A K. M. TERMESZETTUDOMANYI T. SZERKESZTETTÉK : TIZENKETTEDIK KOTE II) —136. FÜZET |3UDAPEST, 1880, KHÓR ÉS WEIN KÖNYVNYOMDÁJA 46, A SZÖVEG KÖZÉ NYOMATOTT FAMETSZETÜ ÁBRÁVAL ES 1 GRAFIKAI TÁBLÁVAL. ^ ^ZEG/Í^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék