Természettudományi Közlöny 1903 (35. évfolyam, 1-4. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. LXIX—LXXIL PÓTFÜZET. 20 RAJZZAL. AZ 1903. ÉVI, XXXY. KÖTETHEZ. BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VILI., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1903.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék