Természettudományi Közlöny 1904 (36. évfolyam, 413-424. füzet)

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY. HAVI FOLYÓIRAT KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA 1869-BEN SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE CSOPEY LÁSZLÓ ÉS PASZLAVSZKY JÓZSEF. HARMINCZH ATODIK KÖTET. 413—424. FÜZET ÉS LXXIII—LXXVI. PÓTFÜZET. 350 RAJZZAL ÉS EGY SZÍNES TÁBLÁVAL. BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék