Természettudományi Közlöny 1907 (39. évfolyam, 85-88. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖD ÉSÉVEL SZERK ESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. LXXXY—LXXXYIII. PÓTFÜZET. 56 RAJZZAL. AZ 1907. ÉYI, XXXIX. KÖTETHEZ. BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék