Természettudományi Közlöny 1910 (42. évfolyam, 97-100. pótfüzet)

PÓTFÜZETEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNYHÖZ. KIADJA A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. MEGINDÍTOTTA SZILY KÁLMÁN. WARTHA VINCZE KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTETTE GORKA SÁNDOR ÉS ILOSVAY LAJOS. XCVII—C. PÓTFÜZET. 86 RAJZZAL. AZ 1910. ÉVI, XLII. KÖTETHEZ. BUDAPEST. KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék