Természettudományi Közlöny 1927 (59. évfolyam, 839-850. füzet)

1927-05-01 / 843. füzet

apró közlemények. 285 nek. Első képünk Mrs. Burden-í, a Natural History cikkírójának feleségét ábrázolja egy elejtett „b o e a j a dara t"-tal (bennszülött nyelven „szárazföldi krokodilus"), amelynek súlya mintegy 250 font (=125 kg) volt! Ezt a hatalmas jó­szágot Defosse, az expedíció tagja terítette le két lövéssel, éppen jó­kor, mert Mrs. Burden fegyverte­lenül merészkedett e szörnyetegek megfigyelésére, s a fűbe lapulva Kaláka a molnárfecskénél. A szé­kelyek együttérzésére és szolidáris felfogására rendkívüli jellemző szo­kás, hogy ha valamelyik társuk há­zat épít, nemcsak a legközelebbi szomszédja, de az egész utca, sőt az egész falu segítségére siet. Ezt a rendesen kedélyes mulatozással kap­csolatos közös házépítést nevezik kalákának s ebből sarjadzott ki a híres székelytánc, a csürdüngölő, vagy csürdöngölő is. Az állatvilág 2 kép. Járkáló komodói óriásgyíkok. Feltűnő, hogy az állatok járás közben nem érintik, hasukkal a földet. („Natural History", 1927. D. Burden nyomán.) várta a gyíkóriás közeledését, nem lóvén más módja a menekülésre. Már megcsapta orrát az állat külö­nös, jellegzetes szaga, s eszébe ju­tottak a mesék az embereket s lova­kat megtámadó gyíkokról, amikor az életmentő lövés eldördült, s utána még egy, mire az állat moz­dulatlanul terült el. Mert a mesék­ből annyi mégis igaz, hogy a Placovaranus veszedelmes ellenfél, amit Mr. Burden maga is tapasz­talhatott akkor, amikor egyik lo­vukat egy „b o e a j a dara t" oly súlyosan megsebesítette, hogy meg kellett ölniük. Dr. báró Fejérváry Géza Gyula. szociális életének megnyilvánulásai nem egyszer bámulatos tükörképét adják az ember társadalmi életének. Bár a kiváló állatpszichológus, Hempeli.mann szerint1 az állat lelke nem képes mindazon érzel­mekre, mint az ember, mind a mel­lett, nem egyszer találkozhatunk a tudatos élet meglepő jelenségeivel, így magyarázható a székely kaláká­nak az a csodálatos analógiája is, melyet egy természetbarát, Némethy Samu áll. polg. leányiskolái igazgató ügyelt meg nemrég Szarvason a 1 Frjdrich Hempelmann : Tierpsycho­logie vom Standpunkte des Biologen. Leip­zig. 1926.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék