Thalassa - Pszichoanalízis–Társadalom–Kultúra, 1991 (2. évfolyam, 1. szám)

Pszichoanalízis-Tár sadalom-Kultúr a Székács István: Ferencziről André Hayna/: A Freud-Fe- renczi viszony Bókay Antal: Sorsfordulók Mészáros Judit­Hidas György: A pályakezdő Ferenczi Eva Brabant: Má nistanö Vajda Zsuzsanna: Fe­renczi a nevelésről Ferenczi Sándor: Pszichoanalízis és pe­dagógia Két Ferenczi-levél Somlyó Zoltán interjúja Fe­renc z ivei Erős Ferenc \ Fromm és Ferenczi Erich Fromm: Tu­domány vagy párthűség? T-TWINS KIADÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék