Thalassa - Pszichoanalízis–Társadalom–Kultúra, 1998 (9. évfolyam, 2-3. szám)

SZERZŐINKHEZ ÉS FORDÍTÓINKHOZ A Thalassa magyar, angol, német és francia nyelven beküldött kéziratokat - tanulmá­nyokat, dokumentumokat, könyvismertetéseket, hozzászólásokat, információkat - fogad el. Felhívjuk szerzőink és fordítóink figyelmét, hogy kézirataik előkészítésé­nél az alábbiakra legyenek tekintettel. 1. A kéziratot lemezen (WINWORD 2.0-ás vagy 6.0-ás változatban) és kél kinyom­tatott példányban szíveskedjenek elküldeni. 2. Tanulmányok esetén kb. egyoldalas magyar és/vagy angol nyelvű összefoglalót kérünk a kézirathoz csatolni. 3. Irodalmi utalásokat a szövegben a szerző vezetéknevével és a hivatkozott mű legutolsó magyar nyelvű megjelenési évszámával kérjük jelölni (Freud, 1985). Ha magyar kiadás nem létezik, lehetőleg a legújabb - a szerző eredeti nyelvén megje­lent - kiadványra hivatkozzunk. Ha valamelyik szerzőtől több, azonos évben meg­jelent munkára hivatkozunk, a művek megkülönböztetése az évszám mellé írt a, b, c stb. indexszel történik. Szó szerinti idézet esetében az oldalszám is jelölendő (Freud, 1985. 46.). 4. Az irodalomjegyzéket a tanulmány végén közöljük, a következőképpen oldva fel a szövegközti utalásokat: a) könyveknél: Freud, Sigmund, 1985. Álomfejtés. Budapest: Helikon. b) tanulmánykötetben, gyűjteményes kötetben megjelent szövegek esetében: Ferenczi Sándor, 1982. Pszichoanalízis és pedagógia. In: Linczényi Adóiján (szerk ): Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében. Válogatás Ferenczi Sándor tanulmá­nyaiból. Budapest: Magvető. 41^19. c) folyóiratban megjelent cikkek esetében: Litván György, 1990. Kollektív elfojtás - totális rendszerek. Thalassa (1), 1990 1: 47-52. Folyóiratoknál a teljes címet írjuk ki, rövidítéseket ne alkalmazzunk (International Journal of Psycho-Analysis). 5. A jegyzeteket az automatikus jegyzetkészítő programmal, végjegyzetként szíves­kedjenek megadni. Szerkesztőségünk csak a fenti módon előkészített kéziratokat fogadja el. A kézirat mellett külön lapon kéijük feltüntetni, milyen adatokkal kíván szerepelni az „E szá­munk szerzői” rovatban. Kéijük közölni a honoráriumkiutaláshoz szükséges sze­mélyi adatait is. Köszönjük, hogy megfelelően előkészített kézirat beküldésével segíti munkánkat. A szerkesztőség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék