Theologiai Szemle, 1925 (1. évfolyam, 1-5. szám)

1925 / 1. szám

1. szám. Debrecen, 1925 Husvét. 1. évfolyam. THEOLOGIAI SZEMLE SZERKESZTI FŐMŰNK A TÁRS : CSIKESZ SÁNDOR. VARGA ZSIGMOND. TARTALOM: Az Ige. Cs. S. 1. — Beköszöntő. Csikesz Sándor. 2—5. Tanulmányok: Tankó Béla: Kant vallástana. 5—22. Varga Zsigmond: Sumir (Babyloni) örökség az ural-altai népek vallási eletében. 23—60. Csikesz Sándor: A szektákról. 61—77. Publikáció. Keresztesi József naplójegyzetei akadémiai útjáról. 78—83. Kisebb közlemények : Hugenotta név eredetéről. 83—84. — Janos ev. 10 16/b 84—85. — Külföldi szemle: J. Häslings: Encyclopaedia of Religion and Ethies. 85—87. — Folyóiratok szemléje : Expository Times. — Expositor. 88—89. — ״Az Út“ 89—90. - Hazai Irodalom : Glenator : Szent Ágoston és Szent Ambrus élete. 90—91.— Révész Imre: Ä magyar- országi protestantizmus történetirodalma az összeomlás óta. 91—96. Tudományos Elet. 96. Szerkesztő üzenetei. 96. E SZÁM ÁRA 6 ARANY KORONA - 102,000 KOR. ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY ÉVRE: 30 ARANY KORONA. KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉSEKNÉL A PORTÓ KÜLÖN FIZETENDŐ. MEGJELENIK: KÉTHAVONKÉNT. A LAP SZELLEMI ÉS ANYAGI ÜGYEIBEN CSIKESZ S. EGYETEMI TANÁRHOZ KELL FORDULNI, DEBRECEN, KOLLEGIUM. ORSZÁGOS REFORMÁTUS LEIKÉSZEGYESÜLET KIADÁSA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék