Theologiai Szemle, 1962 (5. új évfolyam, 1-12. szám)

1962 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM D. Dl. BERECZKY ALBERT: „Mater et Magistra” DR. BARTHA TIBOR: Merre vezet az egyházak útja Űj-Delhi után B R UN O T H E E K : Keresztyén gondolkozás és cselekvés a középkorban és ma SZATHMARY SÁNDOR: Egyházunk bizonyságtételének teológiai alapjairól VILÁGSZEMLE rEdey pAl: Néhány szempont a német kérdés megértéséhez D. DR. PAKOZDY LÁSZLÓ: Római katholikus theológiai irodalom a Német Demokratikus Köztársaságban SZÉNASI SÁNDOR: A keletnémet protestáns teológiai könyvtermés 1960—61-ben HAZAI SZEMLE . • ' . r ' •' y-\ '■> Z A Y LÁSZLÓ; Kulturális krónika D. Dl. PAKOZDY LÄSZLD. MARTON: Szudy Nándor képkiállítása Prágában KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Hans Brandenburg: Der Brief des Paulus an die Galater (Dr. Kocsis Elemér) Christof Haufe: Die antike Beurteilung der Sklaven (Dr. Kocsis Elemér) Anton Jirku: Die Ausgrabungen in Palästina und Syrien (Dr. Tóth Kálmán) Hartmut Schmökel: Geschichte des alten Vorderasiens (Dr. Tóth Kálmán) D. Dr. Josef B. Soucek: Recko—cesky slovnik k Novému zákoni (Csémy Lajos) Gerald Götting: Begegnung mit Albert Schweitzer (Bajusz Ferenc) Az Orosz Ortodox Egyház szervezete, helyzete, tevékenysége (Kovách Attila) (A tartalom folytatása a borítólap belső oldalán.) Ü J FOLYAM / V 196 2 SZÁM ALAPÍTVA 1925-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHAZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék