Theologiai Szemle, 1965 (8. új évfolyam, 1-12. szám)

1965 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM Huszadik, jubiláns esztendőnk feladatairól (1) DR. BERECZKY ALBERT: Olvasónaplóm, 1965 (3) D. D R. J. L. H R O M A » K A : A párbeszéd küszöbén (II.) (8) D. KADAR IMRE: A harmadik római ülésszak után (14) BAJUSZ FERENC: Melyik évben született Jézus? (20) V DR. KOCSIS ELEMÉR: Albert Schweitzer 90 éves (27) PUNGUR JÓZSEF: Paul Tillich igehirdetése (31) ZÄVORYELEK: Vendégségben Kiscsány-Oszróban Csikesz Sándornál (a szerkesztő rövid jegyzetével) (39) SZÉNASISÁNDOR: 300 éve Született az első magyar költőnő (44) VILÁGSZEMLE DR. KOCSIS ELEMÉR: Az újabb vallástudományi irodalomból (47) BENKÖ BARNA: A Fazekas keze a világirodalomban (52) HAZAI SZEMLE zaylAszló: ' Kulturális krónika: Színházi esték (54) szűcs 1STvan: Eklézsia-etnográfia (57) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Koncsek László: Bibliai földeken (Simon János) (61) G. C. Berkouwer: Vatikaans ConCílie en Nieuwe Theologie . (Hatvani Lajos) (46) Raoul Stephan: Histoire du Protestantisme Francais (Dr. Nagy Sándor Béla) (62) J. Kuczinsky: Darstellung der Lage der Arbeiter in West-Deutschland seit 1945 (Dr. Bucsay Mihály) (60) Egyházi Levéltárosok Egyesülete (Dr. Kormos László) (63) t J FOLYAM /VIII kiadja a uagyaror.szA.gi egyhazak Ökumenikus taxácsa 19 6 5 1-2 SZÁM ALAPÍTVA 1 925-BEN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék