Theologiai Szemle, 1966 (9. új évfolyam, 1-12. szám)

1966 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM '4 Martin Niemöller 75 éves (1) DR. NAGY GYULA: A forradalom a mai keresztyén gondolkodásban (2) DR. KOCSIS ELEMÉR: Prófécia és apokaliptika az Újszövetségben (7) DR. VALYI NAGY ERVIN: „Tsten a természetben és a történelemben” FÜKÖ DEZSŐ: A Keresztyén Békekonferencia szófiai ülésének eredményei és tanulságai (20) DR. KÁT HONA GÉZA: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez I. (24) BODROG MIKLÖS: x Hogyan fordítsuk a rásá’-t (28) PUNGUR JÓZSEF: Az amerikai új „radikális theologia” (30) SZIGETI JENŐ: Igehirdetésünk és közös nyelvünk kérdése (36) VILÁGSZEMLE D. DR. BUCSAY MIHÁLY: A németországi reformáció története új megvilágításban (40) DR. WALTER BELTZ: Jézus befogadása a zsidóságban (43) HAZAI SZEMLE ÚJ FOLYAM/X D. DR. PAKOZDY LÁSZLÓ MARTON: Drs. theol. Czeglédy István 1910—1966 (45) DR. KATHONA GÉZA: Szegények Bibliája (48) KÉRI GYÖRGY: Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács? (49) Z A Y LAS Z L c- : * Kulturális krónika (51) DR. KOCSIS ELEMÉR: Hollo László 80 eves (54) HATVANI ISTVÁN: Jazz-mise a Krisztina-téren (57) (Folytatás a túloldalon) SZÁM ALAPÍTVA 192 5-BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék