Theologiai Szemle, 1969 (12. új évfolyam, 1-12. szám)

1969 / 1-2. szám

THEOLOGIA! SZEMLE / TAHTALOM Rövid jelentések és kommentárok (1) Hazai ökumenénk az Egyezmények távlatairól: 1. Dr. Bartha Tibor: Egyház a szekulafizált társadalomban (4) 2. Dr. Erdei Ferenc: Az Egyezmények háttere és távlatai (8) NYIKODIM metropolita: Az Orosz Ortodox Egyház és az ökumenikus mozgalom (11) D. DR. SZABD GÉZA: Uppsala és az istentisztelet (10) KOVACH ATTILA: A református-lutheránus dialógus ma (22) Az egyház és a szocialista társadalom (II) (Az uppsalai munkacsoport dolgozata) (28) t VEÜREÖS IMRE: Az emberiség ügye és a személyes, bensőséges kegyesség Daniénál (II.) (33) DR. NAGY JÓZSEF: Az evangéliumi egyházak a világ bélyegein (II.) (39) VILÁGSZEMLE , X A római katolikus „tanhivatalok” vitája az új teológiai irányzatokkal 1. Heiner Grote: 75 év modern katolikus bibliamunkája (45) 2. Reinhard Frieling: Újabb irányzatok „a világ” római katolikus teológiájában (47) DR. VALYI NAGY ERVIN: Üj tanulmányok az alkotásról és szabadságról (50) HAZAI SZEMLE SZIGETI JENŐ: Képzőművészeti krónika (52) SZÖNYIGYÖRGY: Lévay József (54) KÖNYV- ÉS FÖLYÓIRATSZEMLE Dr. Vályi Nagy^ Ervin: Az ó- és újszövetségi tudomány összefüggéséről (Steck professzor könyvéről) (56) Bodrog Miklós: Nagykorú lélektan Jfelé (Hofstätter: Pszichológiai Lexikon) (57) Dobó László: Válaszúton a civilizáció (Radován Richta műve) (58) Madocsai László: „A magányos tömeg” (Dr. Riesman könyve magyarül) (59) Látos Sándor: Parasztok imádkoznak (Tamás Bertalan) (10) JJ FOLYAM/ XII. 19 69 1-2 SZÁM ALAPÍTVA 1 9 2 5 - BEN KIADJA A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék