Theologiai Szemle, 1972 (15. új évfolyam, 1-12. szám)

1972 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE TARTALOM ^ '[ \ SZAMOSKÖZI ISTVÁN: Hogyan tovább (1) D. DR. OTTLYK ERNŐ: Igehirdetés a szekularizálódó világban (4) DR. TÓTH KAROLY: A Keresztyén Békekonferencia előtt álló feladatok (7) D. DR. PAKOZDYLÁSZLÓ MARTON: Glóssolalia — egykor és ma (10) HEGEDŐS LORANT: Hans Küng: Az egyház (16) BOLYKI JANOS: A hivő atomtudós felelőssége (23) HEGYI BÉLA: Az ember ősi tudása Istenről (29) A FELEKEZETTUDOMÁNYI INTÉZET DOLGOZATAIBÓL: D R. BÉKÉSI An'dOR: A magyar katholikus bibliatudomány eredmény,ei (31) PAVICH ZSUZSANNA: A magyarországi katholikus ének és zene a II. Vatikáni Zsinat után (37) ifj. TARR KALMAN: Ijjas Antal: Jézus története (43) SEBESTYÉN JANOS: Nyíri Tamás: Az idők jelei (48) VILÄGSZEMLE PÁSZTOR JANOS: A történelem kategóriájának jelentősége a theológiai nevelésben (50) DR. CSOMASZ TOTH KALMAN: Adom Kantante (52) Magyar résztvevő az ír egyháztanács konferenciáján (30) HAZAI SZEMLE DR. ROZSAI TIVADAR: A mai ifjúság lelkigondozása (53) DRÍ. CSOMASZ TÖTH KALMAN: Ottó Ferenc: Zsinati Nagyfanfár (36) KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat — Tudnivalók énekeinkről (Dr. Bárdos Kornél) (61) Üjra megindult a Keresztyén Magvető (D. Dr. Bucsay Mihály) (62) Fendt—Klaus: Homiletik (Dr. Boross Géza) (63) Család és házasság a mai magyar társadalomban (Dobó László) (3) Két Salinger kötet, Hermann István: A giccs, Szávai János: Saint-Exupéry, Csörsz István: Sírig tartsd a pofád (Tamás Bertalan) (64, 9, 22, 28) UJ FOLYAM/ XV. 1972. SZÁM. ALAPÍTVA 192 a x­5-BEN A MAGYARORSZÁGI EGYHAZAK ÖKUMENIKUS TANÄCSA FOLYÓIRATA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék