Theologiai Szemle, 2002 (45. új évfolyam, 1-4. szám)

SZÓLJ, URAM! Benke György: „Ahol az Úr, ott a béke”..............................3 Cserháti Sándor: Amire a szigetek várnak .............................63 F ónagy Miklós: A Világ Világosságának fénykörében . . 123 Nagy László: A hála gyümölcsei ..................................183 T ANÍTS MINKET, URUNK! Bolyki János: A Szentlélek János evangéliumában .... 4 Egyházkritika „Ezékiás Testamentumában” ................184 B odó Sára: A gyászhoz kapcsolódó fogalmak Pál apostol leveleiben (2)...........................7 C zövek Tamás: Három karizmatikus vezető (1)- Saul; (2) - Dávid .......................131, 192 C sorba Dávid: A kegyes élet teológiai érvrendszere id. Köleséri Sámuel életművében ...........89 F arkas Charlotte: A halál utáni életről ................................145 G . Etényi Nóra: Lorántffy Zsuzsanna politikai és kulturális szerepe ...................................19 Gergely Ferenc Barnabás: Angelus interpres az Ascensio Isaiae-ban ...........................187 H adházy Antal: A homogén egység elve a cigánymisszióban...................................157 Horváth Barna: Keresztyénség és államiság.......................31 Ökumenikus esketési szertartások rendje.......................................................33 K aras szón Dezső: A bibliafordító munka szükséges korlátái.........................................................86 E lég-e a „hebraica veritas”.....................141 Kompromisszum vagy döntés................191 K ádár Ferenc: Kreativitás az igehirdetésben ..................74 K ocsis Attila: Az evangélium elvilágiasítása ...............102 A Szó és a Könyv.....................................161 Lenkeyné Semsey Klára: Istentisztelet Jézus intenciója alapján az ősegyházban...........................................69 L évai Béla: Zeleméry László zsoltárátdolgozása . . 202 Mayer Emőke: „Ézsaiás felemeltetése” és a Jelenések könyve..............................189 Mihalec Gábor: Az NLP módszerei..................................216 M olnámé László Andrea: Az akarat kifejezésére használt nyelvi eszközök a lTim és a Zsid levélben .....................................................142 Murai Márta: Jobb és bal jelentősége az Ascensio Isaiae c. apokrif iratban . . 190 Moltmann, Jürgen: Van-e élet a halál után? (ford. Szathmáry Sándor) .....................11 Iste n megigazítása és egy új kezdethez való jogunk (ford. Szathmáry Sándor) ....................94 O rosz Gábor Viktor: Az emberi élet védelmének kezdete - a tudomány és a morál keresztűtján . . 153 Pásztor János: A reformáció öröksége: Ige-esemény egyháznak és világnak . . 164 Pécsük Ottó: „...mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni” .......................................16 P ungur József: Márk az apologéta ...................................124 Szabó Csaba: A Szentlélek kitöltetése, az egyház missziói munkájának kezdete..................64 I I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék