Theologiai Szemle, 2002 (45. új évfolyam, 1-4. szám)

Szabó Zoltán József: Az egyházi beszéd kommunikációs nehézségei ................................................ 80 S zenczi Árpád: Az értelem és a nemes érzület együttes fejlesztése....................................27 S zentpétery Péter: A természet IQ-ja....................................220 T onhaizer Tibor: A protestáns vallásügyi sérelmek és az utolsó rendi országgyűlés.............212 K ITEKINTÉS Bóna Zoltán: Üzenet Ottmaringból ............................234 H afenscher Károly: Ökumenikus dialógusok és egyházi recepció ..............................................53 „H ogyan élhetjük, valósíthatjuk meg a missziót?” {az 5. Országos Református Presbiteri Konferencia Állásfoglalása) .......................................51 Konzultáció az Ökumenikus Chartáról................................................227 Ünnepélyes nyilatkozat (az Ökumenikus Chartáról)...............227 K ránitz Mihály: Az Egyház helye az új Európában .... 232 Pás kai László: „Krisztus ereje és bölcsessége vezette az Egyházat”..............................233 R euss András: Bizonyságtétel az egyesülő Európában 230 Seregély István: A Charta Oecumenica jelentősége a keresztény világban és Európában . . 228 Szűcs Ferenc: Egységünk: közös hit és közös feladat . 229 Orbán Viktor: Legyen zsinórmértéke az életünknek . . 50 Schwarz, Hans: A fejlődés gondolata és a keresztyén eszkatológia (ford. Gaál Botond) .... 171 Szebik Imre: „Múltunkat őrizzük szívünkben, táplálkozzunk belőle”............................236 Tóth Károly: Eredményes-e az ökumenizmus? .... 106 SZEMLE Bieder, Werner: Pneumatológiai szempontok A zsidókhoz írt levélben {Muzsnai László) .....................................112 Cs orna Áron: Vallás és politika - Ökumenikus Tanulmányi Füzetek 17.............................119 Fazakas Sándor: „Új egyház felé” (Molnár János) .... 116 Hays, Richard B.: Az Újszövetség erkölcsi látása (Szirtes András) .......................................114 P ásztor János: Misszió a XXI. században {Hafenscher Károly)................................118 S zathmáry Sándor: Oázis a pusztában (Boross Géza: Nem beszédben, hanem erőben) .......................................176 S zebeni Olivér: Az ökumenikus mozgalom friss áttekintése (Mariin VanElderen and Martin Conway: Introducing the World Council of Churches)..........................................B/IV Tóth Károly: A múltban a jövőért {Bolyki János) .... 55 Varga István: Néhány gondolat Francis Fukuyama: A nagy szétbomlás című könyvéről ... 57 KÖNYVISMERTETÉS Ládonyi Klára: Dolhai Lajos: Bevezetés az ökumenizmusba ..............237 I II

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék