Theologiai Szemle, 2004 (47. új évfolyam, 1-4. szám)

SZÓLJ, URAM! Bodó Sára: A bizalom kockázata ................................63 B örzsönyi József: Az uralom az ő vállán lesz.........................3 K arsay Eszter: „Adj innom!”.............................................123 Papp János: Válaszolnunk kell a mindent megpróbálni, megérezni, megízlelni akaró „világ-érzésre” ... 183 TANÍTS MINKET, URUNK! Berán Ferenc: Az etikai oktatás kérdései ............................4 B usch, Eberhard: Kálvin és a demokrácia............................153 Czachesz István: Szent tér, szent idő és feltámadás a Jelenések könyvében.......................124 C ziria János-Jochanan: Zsidómissziótól a Messiást valló zsidókig................................................228 C zövek Tamás: Mi köze a tűznek a vízhez, avagy hogyan kerül James Barr és Don Carson egy táborba?............171 F azakas Sándor: Az európai integrációt segítő teológia témái .....................................165 F ehér Norbert: A bűn és a gonosz kérdése az I.Hénokh apokalipszisében.........212 I fj. Fekete Károly: A homiletika fő kérdései ma....................72 G aál Botond: A református teológia hozzájárulása a tudomány és a teológia párbeszédéhez ..................................... 81 Gáncs Péter: A karácsonyi evangélium háromféle „kameraállásból”...........131 H odossy-Takács Előd: A verbális befolyásolás művészete ... 184 Jakab Sándor: Az egyházi intézémények és az európai integráció ......................93 K arasszon Dezső: Hettita hatások a Bibliában....................202 K ovács Zoltán (tévesen) Zsolt: „Mivel álljak az Úr elé?” .........................64 K ustár Zoltán: Imádság az Ószövetségben .....................187 P ásztor János: A reformáció öröksége: Ige és Világ..........................................136 A reformáció öröksége: Ige és prédikálás ................................218 S ághy Balázs: Az európai bioetikai egyezmény körüli viták Németországban............103 Sándor Balázs: A khalkedoni krisztológia múltja és jelene.................................................145 Schneider, Dieter: Lélektől születés, vagy halál..................207 S teinbach József: A magyar református homiletika eredményei és problémái.......................8 Szabó István: A teremtéstől adventig ............................127 Tonhaizer Tibor: Bocskai és a vallásszabadság ................238 Turcsik Ferenc: Etika egyház és kultúra között ................86 Walter, Nikolaus: Hellenista diaspóra-zsidók az őskeresztyénség bölcsőjénél .... 193 KITEKINTÉS A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának húsvéti üzenete........................................114 I.Aram katholikosz: A vallások közötti párbeszéd állandó ökumenikus feladat (Az EVT Központi Bizottsága elnökének jelentése)...........................16 I I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék