Magyarország tiszti cím- és névtára - 21. évfolyam, 1902.

I. Magyarország - M. kir. belügyi ministerium

Petris (Korbest, Rossia, Obersia, Szelistye, Iltyó.) Ter novai járás. (Ternova.) Főszbiró: Bolyos József. Szbiró: Boksán ^Szevér. Orvos: Reitter Ödön dr. 1. Tauczon. Útmester: Szabó Ferencz. Községi-jegyzöség : Ágris, Kurtakér, Ternova. Körjegyzőségei:: D r a u c z (Aranyág, Dúd.) Kujed (Hódos.) Nádas (Kresztaménes.) Silingyia (Dezsőháza, Jár­kos, Kavna, Lúgozó.) Taucz (Felménes.) Világosi járás. . (Világos.) Főszbiró: Páris Gábor. Szbiró : Novák Kornél. Orvos: Abonyi Henrik dr., lak. Pankotán. Útmester: Zimmermann Zsigm. Községi-jegyzőségek : Kovaszincz, Kerek, Magyarád, Pankota, Ujszentanna, ószent­anna, Világos. Körjegyzőségek. Galsa (Muszka.) ófazekasvarsánd (Ujfaze­kasvarsánd.) Főispán: pacsóri Csillaghy József. I. Központi tisztviselők: Alispán: Bulla György. Főjegyző: jaszenovai Csaplovics Simon. Aljegyzők : domanoveczi és lesti­nei Zmeskál György, tb. főjző., 1. Lestinben. nemes-ludrovai és nagy-sel­meczi Tholt Győző, tb. fő­jegyző. Ifj. Zmeskál Zoltán. Tiszti-főügyész: Izsóf Ferencz dr. Főpénztárnok: Bújnák András. Ellenőr: iglói Szontágh Samu. Főszámvevő: Letostyák István. Alszámvevők : Skripeny János. Kardoss Sándor. Számtiszt: Nádasi Szaniszló. Levél- és könyvtárnok: Gallasz Nándor. Várnagy : Broszmann Róbert. Főorvos : Kloptsock Gusztáv dr. Iktató, kiadó és irattárnok : Breicha László. Árvaszék: Elnök: király-lehotai Lehoczky Miklós, 1. Lestinben. Úlnökök: Kreva József. Kiszely István. Nyilvántartó: Murcsics Andor. Iktató, kiadó és irattárnok : Steiner Armin. II. Kültisztviselők: Alsókubini járás. (Alsókubin.) Főszbiró: domanovecziés lestinei Zmeskál Aladár, 1. Lesti ö ben. Árva vármegye. (Székh. : Alsókubin.) Szbiró: Schurina Kornól. Orvos: Nádasi László dr. Utbiztos: Kiszely József. Községi jegyzőség: Alsókubin. Körjegyzőségek : Kubin-vidéki, székhely: Alsó­kubin (Bezine, Jaszenova, Knyazsa, Medzibrogy. Med­zihradne, Mokrágy, Oláh­dubova, Zászkal.) Lestmi, székhely: Alsókubin (Lestin, Felsőkubin,Malatina, Os^ádka, Pokrivács, Pribis, Puczó, Szrnyacze.) Nagy falu (Benyólehota, Kis­biszterecz, Nagybiszterecz, Geczel, Iszíebne, Poruba, Re­visne, Zábrezs.) P á r n i c z a (Kralován , Záz­riva, Zsaskó. Námesztói járás: (Námesztó.) Főszbiró: Szmetanay János. Szbiró: Klinovszky Kamill, Orvos: Stein Bódog dr. Utbiztos: Szkicsák Antal. Körjegyzőségek: Námesztó (Vavrecska.) Zubrohlava (Szlaniza, Bobró, Klin). L o k c z a (Babin, Breza, Hrustin, Tyapessó, Vanyó vk a, Va­sziló.) Zakameneklin (Erdődka, Krusetnicza, Lomna, No voty.) M u t n e (Benedikó, Jaszenicza, Veszele.) R a b c s a (Polhora, Szihelne, Rabcsicze.) Trsztenai járás. (Trsztena.) Főszbiró: Csillaghy István. Szbiró : Matyuga Emil, tb. főszb. Orvos: Freudt Ármin dr. ütbiztosok: Machay András 1. Jablonkán. Szárnyai János 1. Szárnyán. Körjegyzőségek: Alsólipnicza (Alsózubricza, Felsőlipnicza.) Csimhova (Brezovicza, Hla­dovka, Lj eszek, Szuchahora, Vittanova.) J a b 1 o n ka (Chizsne, Pekelnik.) P o d v i 1 k (Bukovinapodszkle, Harkabúz , Felsözubricza , Oravka, Szárnya,) Trsztena (Hámri, Oszada, Usitye.) Vári járás. (Turdossin.) Főszbiró : nagy-abafalvi és felső­lehotai Abaffy Aurél. Szbiró : Schelling János. Orvos: Steinhardt Samu dr. Ütbiztosok: Szkicsák Antal. Szárnyay János. Körjegyzőségek : D 1 u h a, (Parasztdubova, Alsó­lehota, Chlebnicze, Felső­lehota, Kriva, Árvaváralja.) P o d,b j el (Bjelipotok, Ha­bovka, Nemesdedina,Nizsna, Zuberecz.) Turdossin (Alsóstepanó, Felsőstepanó, Krasznahorkay Medvedze, Zábidó )

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék