Magyarország tiszti cím- és névtára - 36. évfolyam, 1917.

A Felséges császári és királyi ház és udvartartása - A cs. és kir. főherczegek és főherczegnők udvartartásai

Wolf Adolf, alezds, (lid.) Wenighofer Achilles, őrngy. (lid.) Koschatzky Ottó, ezds. (hd.) Rebhahn Lénárd, ezds. (hd.) Spiess Szilvió, ezds. (hd.) Prtrićka Jaroszláv, szdos. (hd.) Greger Eriül, ezds. (hd.) Landwehr Ottokár, ezds. (lid.) Wachtel Vilmos, őrngy. (hd.) Schwenn Keresztóly, őrngy. (hd.) Hrženjak Győző, főhadbizt. (hd.) Rehwald Károly, ezds. (hd.) Handel-Marzzetti Hezső br., őr­nagy. (hd.) Kahler Ferencz, ezds. (hd.) Scholtz Béla, őrngy. (hd.) Méttelét Antal, őrngy. (hd.) Koch Ágost, őrngy. (lid.) Falkhausen Rikárd, ezds. (lid.) Bilinek Hugó, ezds. (lid.) Teisinger Emil, alezds. (lid.) Schreiner János, őrngy. (lid.) Macher Gyula, nyug. tbk. had­biró. Hauser Sándor, ezds. (hd.) Balassa Béla, alezds. (hd.) Daubner Sainu, ezds. (hd.) Loidin Henrik, alezds. (hd.) Klemann István, főhgy. (lid.) Mestitz János, alezds. (hd.) Stóhr Károly, vőrngy. (hd.) Hassenteufel Ferencz, alezds. (hd.) Hentke Ede, alezds. (hd.) Echer Oszvald, alezds. (lid.) Hospodarž Ede, alezds. (hd.) Grallert Konrád, vőrngy. (hd.) Vidale Gyula, ezds. (hd.) Gröschl Alfréd, ezds. (hd.) Schirza Frigyes, ezds. (hd.) Hofmann Károly, alezds. (lid.) Abele Ferencz br., őrngy. (hd.) Peitzker Frigyes, ezds. (hd.) Fara Venczel, őrngy. (hd.) Giehne Lajos, alezds. (hd.) Kaneczni Ottó, alezds. (hd.) Schmidt János, őrngy. (hd.) Jung Rikárd, őrngy. (hd.) Berger Ártur, szdos. (hd ) Danis Hubert, szdos. (hd.) Marzsó Tibor, alezds. (lid.) Dückelmann Uezső, alezds. (lid.) Vollerić Alfréd, szdos. (hd.) Kortan Károly, alezds. (hd.) Moresch Ottokár, alezds. (hd.) Botschen Evald, őrngy. (hd.) Doerz Róbort dr., rendk. tanár, törzsorv. Welserheimb Ottó gr., korvett­kap. (lid.) Wondre Károly, ezds. (lid.) Ungár Károly, hgy. (hd ) Révy Kálmán, őrngy. (hd ) Klusačék Károly, őrngy. (hd.) Sztrókay Lajos, ezds. (hd.) Langer Frigyes, szdos. (hd.) Zimburg Vilmos, hgy. (hd.) Biffl Ferencz, alezds. (hd.) Göttlicher Károly, ezds. (hd.) Anst Adolf, vőrngy. (hd.) Kasper Henrik, ezds. (hd.) Horthy István" ezds. (hd.) Truszkowsky Sándor lovag, vőrngy. (hd.) Kochel Ágoston, ezds. (hd.) Schneider Gyula, alezds. (hd.) Zivanović János, ezds. (hd.) Teutsch Vilmos, nyug. ezds. (hd.) Sparber Rezső, alezds. (hd.) Horváth Dénes, szdos. (hd.) Balling Frigyes, ezds. (hd.) Popovits Szilárd, szdos. (hd.) Jaeger Oszkár, alezds. (hd.) Kerons Prokop, őrngy. (hd.) Schulhof Henrik, ezds. (hd.) Turner Bódog, alezds. (hd.) Tordek Henrik, őrngy. (lid.) Wittmann Lipót, szdos. (hd.) Gyurits Tivadar br., alezds. (lid.) Larisch Gyula, alezds. (hd.) Eger Alajos, őrngy. (hd.) Czapek Adolf, szdos. (hd.) Kubin Károly, szdos. (lid.) Hutterer Ottó, 2. o. íőhadbiz­tos. (hd.) Wessely Rezső, alezds. (hd.) Thurn-Vallsássina Ernő gr., al­ezds. (hd.) Maximovicz János, alezds. (lid.) Rüling Lajos lovag, őrngy. (hd.) Pawlowsky Rezső, őrngy. (hd.) Frank Lajos, szdos. (hd.) Kühnel Lőrincz, szdos. (lid.) Landt Frigyes, őrngy. (hd.) Khayll Frigyes, őrngy. (hd.) Ginz'el Hubert, őrngy. (lid.) Lenoch Milán, őrngy. (hd.) Hegenbarth Alfréd, tart. hgy. (lid.) Bernátsky Kornél, ezds. (hd.) Dobók Géza, alezds. (hd.) Hausser Henrik, alezds. (hd.) Peitler Ferencz, őrngy. (hd.) Thaisz László, ezds. (hd.) Schöpflin Ottó, alezds. (hd.) Molnár Elek, alezds. (hd.) Prey Zsigmonü, ezds. (hd.) Langer Ármin lovag, alezds. (hd.) Sendler Károiy, ezds. (hd.) Hönigschmid Ferencz, alezds. (hd.) Riedl József, szdos, (hd.) Dokonal Dezső, ezds. (lid.) Weisz Frigyes, ezds. (hd.) Dubai Szilárd, ezds. (lid.) Mostböck József, alezds. (hd.) Möller Károly, őrngy. thd.) Hermann Hugó, szdos. (hd.) Scheucher Frigyes, ezds. (lid.) Mesić János, alezds. (hd.) Werner János, alezds. (hd.) Richter Róbert, őrngy. (hd.) Saar Henrik br., szdős. (lid.) Hummer Pál, szdos. (hd.) Babió Otmár ezds. (lid.) Bibra János br., ezds. (hd.) Ontl Frigyes, őrngy. (hd.) Salis Albert br., szdos. (hd.) Filiak Rezső, nyug. bosn. hercz. vasu tifőf elügyelő. Stancer Ignácz, őrngy. (hd.) Kárpáthy Kamilló, őrngy. (hd.) Fajfar Antal, ezds. (hd;) Dohnálek Ferencz, pzdos. (lid.) Cnobloch Frigyes br., ezds. (hd.) Hervay-Kirchberg Károly lovag, őrngy. (hd.) Stowasser Antal, őrngy. (hd.) Bürger Guidó, szdos. (hd.) Skoták Ferencz, ezds. (hd.) Daubek József, őrngy. (hd.) Franz Ervin br., őrngy. (hd.) Brosch Tivadar, alezds, (hd.) Hauler Ottó, alezds. (lid.) Baumann Ferencz, ezds. (hd.) Ladek Károly, alezds. (hd.) Tirschek Vince, alezds. (hd.) Nossek Jakab, ezds. (hd.) Hoffmann Ferencz, cs. és kir. udv. tan. 1915. Huszár József, I. o. főhadbiz­tos (lid.) Delić István, őrngy. (hd.) Leidl Armin, ezds. (hd.) Wallenstorfer Norbert, alezds. (hd.) . Rittigstein Armin dr., I. o. főtörzs­orv. (hd.) Drda Róbert, nyug. ezds. (hd.) Witoszinskv József, nyug. ezds. (hd.) * Fleischmann Ignác, nyug. ezds. (hd.) Bertolas Rikárd, ezds. (lid.) Wanek Károly, ezds. (hd.) Portenschlag LedermaverFerencz, ezds. (lid.) Riedl Lajos, ezds. (hd.) Seydl Jenő, őrngy. (hd.) Pichler György, őrngy. (hd.) Kopaćek János, ezds. (hd.) Sill Ede, főhgy. (hd.) Stusche Győző, alezds. (hd.) Békési Bóla, alezds. (hd.) Schneider Gusztáv, ezds. (lid.) Láng Boldizsár br., őrngy. (hd.) Uherek Rezső, ezds. (hd.) Wagner Ármin, ezds. (hd.) Fischer Mór lovag, alezds. (lid.) Gallistel János, alezds. (hd.) Partyka Mór, alezds. (hd.) Waldschütz Ottó, őrngy. (hd.) Giesl Adolf, őrngy. (lid.) Reiner József, I. o. főliadbiztos (hd.) Köbe Károly, őrngy. (hd.) Richter Ferencz, őrngy. (hd.) Sarlay Jenö, szdos. (hd.) Messmer Oszkár, szdos. (lid.) Hossner Ferenc, alezds. (hd.) Schneler Ferencz, l.o.föhadbiztos (hd.) Hübner Frigyes, őrngy. (lid.) Höger Pál, alezds. (lid.) Pflug Ottokár, alezds. (lid.) Christophiri Károly, alezds. (hd.) Purtscher Alfréd, alezds. (lid.) Kundmann Rezső, alezds. (hd.) Lorx Győző, alezds. (hd.) Kuchynka Leó, őrngy. (lid.) Rádl Nándor, alezds. (hd.) Degelmann József, őrngy. (lid.) Medicus Vilmos, szdos. (hd.) Gudenius Gábor gr., őrngy. (lid.) Zaccaria Ernő. freg. hgy. (hd.) Fodor Gyula, m. kir. p. és t. müsz. tan. (hd.) Tanárky Béla, vőrngy. (hd.) Lauer Miksa, alezds. (hd.) Nürnberger FMgyes, alezds. (hd.) Köckh Adolf, ezds. (hd.) Neustadt Károly, ezds. (lid. ) Schwarz Antal, szdos. (hd.) Slameczka Oszkár, alezds. (hd.) Voügruber Alajos, ezds. (hd.) Richter Rozsö, ezds. (hd.) Šafar Oszkár, főhgy. (lid.) Nechwatal János, ezds. (hd.) Móró Ede, őrngy. (hd.) Mechel Lajos, ezds. (hd.) Weidinger Tivadar, ezds. (hd.) Rotter Gusztáv, ezds. (hd.) Kula Károly, alezds. (lid.) Stehlik Ede dr., II. o. fötörzsorv. (hd.) Vogt Valdemár, őrngy. (hd.) Steinfelder Ottó, főhgy. (hd.) Bluterweck Gusztáv, alezds. (hd.) Dittrich Ede, őrngy. (hd.) Wallner Ferenc, ny. ezds. (hd.) Biehl Károly dr., törzsorv. (hd.) Bankówski Vilmos, vőrngy. (hd.) Paul Győző, ezds. (hd.) Langer Albert, ezds. (lid.) Vittorelli Rikárd, alezds. (hd.) Majetić Nándor, szdos. (lid.) Kwiatkowsky József, ezds. (lid.) Bleiweis Milán lov. őrnsry. (lid.) Hoen Miksa lov., ezds. (lid.) Lustig-Prean Henrik, alezds. (hd.) Bolzano Henrik, ezds. (hd.) Primavesi Győző, ezds. (hd.) Urich János lov., őrngy. (hd.) Prochaska Alajos, alezds. (lid.) Zemanek Henrik, alezds. (hd.) Ronge Miksa, alezds. (lid.) Schneider József, őrngy. (hd.) Burek Tamás, őrngv. (hd.) Schneller Károly, őrngy. (hd.) Klusačék Lipót, őrngy. (lid.) Kapretz Jenő, ezds. (lid.) Pollák Frigyes, alezds. „ Heisegg Károly, ezds. r Mihanovič Károly, „ Nagy Ákos, „ „ Janky Gotthard, alezds. „ Richter János, ezds. Redlich Ernő, őrngy. Prinz János, „ Tuschner János, aiezds. „ Bátorffy Vilmos, örngy. „ Sesić Ándrás, „ „ Fráter Jenő, alezds. „ Benesch János, szdos. „ Bertalan Pál őrngy. , Formanek Lázár, ezds. (lid.) Parsche Gyula, alezds. „ Martinovich Sándor, „ Tóth Sándor, őrngy. „ Dörnvei Béla, „ „ Wolff Emil, ezds. Albori Ede br., ezds. (hd.) Glöckner Károlv, alezds. (lid.) Kick Ottó, alezds. (hd.) Eisner - Bubna Vilmos, alezds. (hd.) Rizićić Miklós, alezds. (hd.) Marhesani Heribert, alezds. (hd.) Bogusz Artur lovag, alezds. (hd.) Zeynek Tivadar, alezds. (hd.) Trsek Márton, alezds. (hd.) Filipesko Tamás, őrngy. (hd.) Mikulaschek Gyula, szdos. (hd.) Franzel Leó, főhgy. (hd.) Diez Nándor, I. o. főhadbiztos. (hd.) Förster Károly, nyug. vőrngy.(hd.) Kossaczky László, népf. szdos. (hd.) Schutte Károly, ezds. (hd.) Märkel-Mftrkel Adolf lovag, al­ezds. (hd.) Hubinger János, ezds. (lid.) Neumann Artur, ezds. (lid.) Hirschfeld Frigyes, őrngy. (hd.) Drastich Brúnó dr., I. o. fötörzsorv. (hel.) Klepp Dragobert, vezérhadbiztos, (hd.) Steinhauser Gyula, ezds. (hd.) Feldmann Károly, őrngy. (hd.) Todt Dagobert, szdos: (hd.) Parti Rezső, ezds. (hd.) Majewski Sándor dr., I. o. fő­törzsorv. (hd.) Sagai Győző, alezds. (lid.) Miinek Antal, őrngy. (hd.) Sekulić Rezső, ezds. (hd.) Gasiecki Jakab, ezds. (hd!) Vetsey Ede, ezds. (hd.) Kindermann Róbert, nyug. ezds. (hd.) Budiner Győző, alezds. (hd.) Lázár Káróly, nyug. ezds. (hd.) Vizzaro Károiy, őrngy. (hd.) Haller József, nyug. őrngy. (hd.) Baillon Aurel br., őrngy. (hd.) Sostarić Erik lovag, alezds. (hd.) Glaser Erhard dr., törzsorv.(hd.) Vončina Vitus, sorhajókap. (hd.. Lilienberg Albert br., rőragv) (hd.) Diller Erik br.. vőrngy. (lid.) Fluck Bóla, ezds. (hd.) Dienstl Sándor, ezds. (hd.) Vogelsag Károlybr., alezds. (hd.) Lang Antal, ezds. (hd.) Müller Artur lovag, ezds. (lid.) Wolf Róbert, ezds. (hd.) Terenkoczy Lipót dr., I. o. fő­törzsorv.* (hd.) Birkelhain Gyula lovag, nyug. vőrngy. (hd.) Löw Frigyes, ezds. (hd.) Welmelka Gottlieb, alezds. (hd.) Reimer Vince, alezds. <hcl.) Ammann-Amon Henrik lovag. őrngy. (hd.) Mammerschied Sebestyén, őrngv. (hd.) Spiegelfeld Károly br., ezds.(hd.) Farkasházy Sándor, szdos. ihd.; Tittelbach' Ferencz, szdos. (hd.) Testa Henrik br., ezds. (hd.) Pöschek Károly, ezds. (hd.) Morbitzer István, örngy. (hd.) Schönhaber Henrik lovag, örngy. (hd.) Feichter György, örngy. (hd.) Christel József, szdos. (hd.) Pilav István, ezds. (lid.) Wokoun Károly, ezds. (hd.) Nielreich József, őrngy. (hel.) Guha József, ezds. (lid.) Dörfler Hugó, alezds. (hd.) Bilinski József lovag, nyug. alw-^ ezds. (hd. Ranzinger József, szdos. (fed.) Starkel Ferencz, szdos. (hd.) Schubert János, ezds. (hd.) Putschek János, ezds. (hd.) Steinsberg Alfród, ezds. (lid.) Eisenbach Artur, őrngy. (lid.) Lukách Géza, ezds. (hd.) Kuzma Szilárd, őmgy. (hd.) Maulik Károly, vőrngy. (lid.) Madziara Antal, ezds. (hd.) Latinik Ferencz, alezds. (hd.) Eckling Károly, alezds. íhá.) Kowarzyk Vendel, alezds. (hd.) Gebauer Gyula, tart. főhgy. (ltd.) Wieden Ede, ezds. (hd.) Grandowski Jenő, ezds. (hd.) Papházy Kornél, alezds. (lid.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék