Magyarország tiszti cím- és névtára - 36. évfolyam, 1917.

A Felséges császári és királyi ház és udvartartása - A cs. és kir. főherczegek és főherczegnők udvartartásai

"Weiskopf János, alezds. (hd.) Klaschka Dávid, alezds. (hd.) Wraubek Artur, ezds. (hd.) Lemprueh Rezső br., örngy. (hd.) 'Simäček Károly, alezds. (hd.) Pfalz Rezső, a 7ezds. (hd.) Molnár Béla. szdos. (hd.) le Beau Fülöp, alezds. íhd.) Böhm Rezső, őrngy. (hd.) Hankenstein Alfréd, őrngy. (hd.) Itz Miksa, alezds. (hd.) Forner Frigyes, örngy. (hd.) Waldstätten-Zipperer József br., vőrngy. (bd.) Frühauf Gusztav, dr.. I. o. fő­törzsorv, (hd.) Háber János, ezds. (hd.) Küttner Nándor, ezds. (hd.) Weydt Ede, őrngy. (hd.) KarpeUus Sándor, alezds. (hd.) Pámmer Rezső, alezds. (hd.) •Spindler János, alezds. (hd.) Müller Alfréd, alezds. (hd.) Schattel István, alezds. (lid.) Kerchnawe Hugó, alezds. (hd.) 'Seipka József, vőrngy. Mikowetz Béla lovag, nvug. ezds. ibd.) Guilleaume Arpád, alezds. (hd.) Kovács Béla, nyug. cz. őrngv. (hd.) Németh Lajos, alezds. (hd.) Miklósi Lajos, alezds. (hd.) Glasner Antal, ezds. (hd.) •Conrad Gyula, ezds. (hd.) Althoff Tivadar, alezds. (hd.) Relkovič Dusán, őrngy. (hd.) Hassenteufel László, őrngy. (lid.) lankovich György, szdos. (hd.) Hanika Antal, alezds. (hd.) Bayer Gyula, szdos. (hd.; Siegl Gyula, alezds. (lid.) de Grancy Alíonz br., őrngy. (hd.) Nedjela Hugó, szdos. (hd.) Kranzl Gusztáv, ezds. (hd.) Bresche Ede lovag, vörngy. (lid.) Machaczek Hugó. ezds. (lid.) Latka Vince, ezds. (hd.) Müller József, ezds. (hd.) Soretic Tivadar lovag, ezds. (hd.) Huber Gottfried, ezds (hd.) Paternos István, őrngy. (hd.) Seinfeld Mór, őrngy. (hd.) Krötl Nándor, alezds. (lid.) Maroechino Alajos, őrngy. lid.) Szathmáry Géza, ezds. (hd.) Guha József, ezds. (hd.) Kuzma Konstantin, őrngy. (hd.) Kobek Béla, alezds. (hd.) Hoić János dr., nyug- gymn. ig. Trimmel Róbert, ézds. (hd.) Leiter Antal, ezds. (hd.) Damaska Ferencz, alezds. (hd.) Novaković Bogumil, alezds. (hd.) Prochaska Emil, szdos. (hd.) Schutzbein Győző, alezds. (lid.) Planicsig Ágost, őrngy. (hd.) Ivo József, szdos. (hd.) Wolff Miksa, szdos. (hd.) Vlček János dr., I. o. főtörzs­orv. íhd.) Kastner Jenő, ezds. (hd.) Rettich Alfród, ezds. (hd.) Klose Konrád, ezds. (hd.) Knöfler József, alezds. (hd.) Busche-Ippenburg Károly br., szdos. (hd.) Lovaulx Várius gr., őrngy. (hd.) Schaible Ernő, ezds. (hd.) Schmidbacher József, ezds. (hd.) Maier Ede, alezds. (lid.) Cserhalmi Jenő, őrngy. (hd.) Sámbokréthy Gusztáv, szdos. (lid.) Augusztin Károly, ezds. (hd.) Mergl Jenő, alezds. (hd.) Leamić Pál lovag, ezds (hd.) Fekete László, ezds. (hd.) Lunzer Henrik, őrngy. (hd.) fox Róbert, szdos. (hd.) Bugsch Aladár, őrngy. (lid.) Huber Gottfried, ezds. (hd.» Reviczky László, alezds. (hd.) •Gombos Zoltán, őrngy. (hd.) Riedl Miklós, alezds. (hd.) Artner Kálmán, alezds. (hd.) Kovács Aladár, alezds. (lid.) Thume Károly, szdos. (lid.) Tschan Lajos, őrngy. (hd.) Petrusić Dániel, őrngy. (hd.) Ströcher Vincze, vőrngy. (lid.) Wiatschka Alfréd, őrngy. (hd.) Staić Brankó, őrngy. (hd.) Schleinitz Győző br., ezds. (hd.) Praschak Tivadar, őrngy. (hd.) Slarik Károly, őrngy. (hd.) Mensi Ottokár, alezds. (hd.) Hutter József, alezds. (hd.) Szakáll Kálmán, őrngy. (hd.) Heinz Ferencz, őrngy. (hd.) Niederer Károly, őrngy. (hd.) Adler Alajos, ezds. (hd.) Klitzner Ferencz, vezérhadbiztos (hd.) Toma Győző, I. o. főhadbizt. (hd.) Kopriva Nándor, ezredes, (hd.) Ráth Pál, ezredes „ Krajcza Miksa, alezds. „ Czadek József lovag, alezds. „ Padiaur Károiy, alezds. , „ Andersch Rezső, ezds. „ Gärtner Mihály, ezds. „ Berkić Jaromir, szdos. Smekal Győző, szdos. „ Lichtblau József, őrngy. „ Juhász László, őrngy. „ Neubauer Miksa, őrngy. Várady Daniel, őrngy. Vécsey Béla, nyug. ezds. „ llipke Rezső, ezds. » Zagar Domokos, ezds. „ Blosche Adolf, őríigy. „ Jirava Rezső, szdos. Napoleon János, alzds. „ jovics Aladár, alezds. „ Wolf János, ezds. Hermann Mór, szdos. „ Stepanescu József, ezds. „ Seyfried József, nyug. ezds. „ Kolár Ágost, őrngy. „ Lerch Károly, alezds. „ Köchert Miksa, alezds- „ Bérsan Pompej, szdos. „ Suppiny Ödön, főhgy. „ Klein Antal, ezds. „ Eckhardt Gusztáv, ezds. Wanka Antal, ezds. „ Banaš Ede, alezds. „ Lamatsch Rezső, ezds. „ Migula Edgar, alezds. „ Leöchey Géza, szdos. „ Beran Gyula, ezds. „ Steinhardt Hugó, „ Senkówskí Julián lovag, ezds. „ Wosáhlo József, nyug. ezds. „ Haas Sándor, „ „ „ Jenisch János, „ „ „ Plaskal Lajos, ezds. „ Rukavina István, ezds. „ Wittek Róbert, sz. k. szdos. (hd.) Strzelecki Zsigmond lovag, al­ezredes, (hd.) Acker Ágost, őrngy. (hd.) Walz Albrecht, ezds. (hd.) Blum József, vőrngy. (lid.) Sárkány Jenő, ezds. (hd.) Tilzer "János, alezds. (hd.) Bezchleba Ferencz, őmgy. (hd.) Hawel Rezső, nyug. őrngy. (hd.) Reichenauer Vilmos, ezds. (hd.) Haluska Hugó, alezds. (hd.) Steiner Ferencz, ezds. (hd.) Plawetz András, nyug. ezds. (hd.) Tomaszkiewicz Károlv, alezds. (hd.) Mariin Károly, őmgy. (hd.) Román Xenofon, szdos. (hd.) Drobny János. ezds. (lid.) Reigersberg Miksa gr., alezds. (hd.) Reschfellner Antal, alezds. (lid.) Danilovics János, ligy. (hd.) Haubert Kamilló, vőrngy. (hd.) Stampfer Lajos lovag, ezds. (hd.) Vaalmingen Alfonz, ezds. (hd.) Fídrmuc János, őrngy. (hd.) Broudre Károly, alezds. (hd.) Scotti Frigyes, alezds. (hd.) Marcinkiewicz Lajos, szdos. (hd.) Leonhardi Ferencz br., sorhajó­hadnagy, (hd.) Homayer Álbert, sorhajóhgy. (hd.) Nowak János, ezds. (hd.) Túrba Rikárd, szdos. (hd.) Ludmann Emil. szdos. (hd.) Holy Kamill, alezds. (hd.) ] Kranz Mór, ezds. (hd.) Svaton Antal, őmgy. (hd.) Zink János, szdos. (hd.) Kandier Győző, ezds. (hd.) Gheri Fülöp, ezds. (hd.) Ellenberger Ferencz, ezds. (lid.) Dobner Ferencz, ezds. (hd.) Siemens Gusztáv, alezds. (lid.) Karg Artur lovag, szdos. (hd.) Markóczy Antal, alezds. (lid.) Wanke Mór, őrngy. (lid.) Zivković Sándor, őrngy. (hd.) Trampus János, alezds. (lid.) Stolz Rezső, őrngy. (lid.) Alemann László lov., szdos. (hd.) Stramlitsch Emil, nvug. vőrngy. (hd.) Fleischlinger Alajos lovag, szá­zados, (hd.) Pottyondy Károly, szdos. (lid.) Brunswik Lajos, nyug. ezds. (hd.) Smrćek János, ezds. (lid.) Klempa Kálmán, őrngy. (hd.) Zeiss Oszkár, őmgy. (hd.) Lasocki József gr., ezds. (lid.) Salis-Samden Henrik br., alezds. (hd.) Guzmann Miksa, őrngy. (hd.) Morgenstern Gusztáv, nyug. ez­redes, (hd.) Melchner Róbert, alezds. (hd.) Knopp Károlv br., nyug. vőrngy. (hd.) Ledochowski Vladimir gr., őrngy. (hd.) Mina Alajos, ezds. (hd.) Primavesi Emő, ezds. (lid.) Tömöry Géza, alezds. (hd.) Logaschan Miklós, ezds. (hd.) Seiche Ágost, alezds. (lid.) Dormándv Géza, vk. szdos. (hd.) Probst Emil, szdos. (hd.) Fröhlich Rezső br., alezds. (lid.) Lügner Alfréd, szdos. (hd.) Rast Miksa br., alezds. (hd.) Kronenfels Bernát lovag, őrngy. (hd.) Sehlupek Antal, őrngy. (hd.) Kreyćy Ágost, vőrngy. (lid.) Gemmingen Reinhart br., alezds. (hd.) Moc József, alezds. (hd.) Kratochwill Ernő, őrngy. (hd.) 3Iischek János, ezds. (hd.) Hollán Antal, ezds. (hd.) Benedik Ferencz, nv. ezds. (lid.) Stráner Jenő, ezds. (hd.) Márky István, alezds. (hd.) Korbuly László, főhgy. (lid.) Lázár Károly, nyug. ezds. (lid.) Karleusa Fülöp, ezds. (hd.) Huké Lajos, vőrngy. (hd.) Kofran Ferencz, ezds. (lid.) Sierek Károly, őrngy. (hd.) Catinelli Vilmos br., alezds. (hd.) Schillhan Károly, ezds. (hd.) Olbrich Alajos, alezds. (lid.) Pittl Lajos, alezds. (hd.) Benesch Károly, alezds. (hd.) Hillwig Oszwald, szdos. (hd.) Gross János, szdos. (hd.) Bnlley Manó, szdos (hd.) Srkulj József, szdos. (hd.) Kek Ferencz dr., I. o. főtörzsorv. Nickerl Ferencz, ezds. (hd.) Putz Ferencz, alezds. (hd.) Mysz Frigyes, szdos. (hd.) Seyffertitz Hugó dr., sorhajó­hgy. (hd.) Deisler Károly, alezds. (hd.) Ghyczy Zoltán, alezds. (hd.) Cech Vilmos, alezds. (hd.) Pintér Boldizsár, ezds. (hd.) Kratochwill Károly, ezds. (hd.) Sertič Ottó, vőrngy. (hd.) Mollinary Ede, ezds. (hd.) Slameczka Valter, alezds. (hd.) Litschauer Ede, ezds. (hd.) Heger József, főhgy. (hd.) Ehrlich Lajos lovag, örngy. (hd.) Berger András, nyug. ezds. (hd.) Ontl Ágost, alezds. (hd.) Kulinski Micisláv, alezds. (hd,) Klier Károly, örngy. (hd.) Schieferdecker Józ sef, szdos. (hd.) Jirousek Antal, örngy. (hd.) Lehner Oszkár, szdos. (hd.) Brósck Alfréd, ezds. (hd.) Fanz Mario, alezds. (hd.) Kerschner Brúnó, őrngy. (hd.) Mitter Miksa, őmgy. (hd.) Turch János, szdos. (hd.) Seifert Róbert, szdos. (hd.) Zubriczky Zoltán lovag, szdos. (hd.) Trsztyánszky Odön, szdos. (hd.) Marenzi Gábor gr., vőrngy. (hd.) Hohenberger György, ezds. (lid.) Marx Artur,'örngy. (hd.) Mrákota Miloszláv, szdos. (hd.) Gaksch József, ezds. (hd.) ápoljar József, főhgy. (hd.) Vogt Nándor, ezds. (hd.) Petrini Gusztáv, szdos. (hd.) Förster-Streflleur Bódog lovag, örngy. (hd.) Coffin Alfréd, nyug. alezds. (hd.) Zobl Ferencz, szdos. (hd.} Czirfusz Dezső, o. dr. kir. tan. felmentett cons. Zbuber Sándor, ezds., hadmérn. ig. (hd.) Leide József, ezds. (hd.) Bankovac Oszkár, ezds. (hd.) Medaković Miklós, hgy. (hd.) Giraldi Péter, őmgy. (hd.) Keill István, alezds. (hd.) Kesztler Ernő, szdos. (hd.) Dobringer Lörincz, alezds. (hd.) Barna Béla, alezds. (hd.) Nyékhegyi Ferenez, őmgy. (hd.) Sáfrán öéza, őrngy. (lid.) Pongrácz József, szdos. (hd.) Schranz Jstván, szdos. (hd.) Csatth Góza, őrngy. (hd.) Bányai Kálmán, alezds. (hd.) Farkas Vince. ezds. (hd.) Teimer Oszkár, őrngy. (hd.) Zachár Pál, szdos. (lid.) Siegel Meinrad, alezds. (hd.) Schwarz Oszkár, alezds. (hd.) Reibesam Frigyes, őrngy. (hd.) Kemmel Lajos, ezds. (hd.) Fritsch Kálmán, őrngy. (hd.) Simonffy Zoltán, szdos. (hd.) Lenz Rezső, szdos. (hd.) Berger Ferencz, ezds. (lid.) Nagy Frigyes, alezds. (hd.) Pabst Ferencz, alezds. (hd.) Raschta Róbert, szdos. (hd.) Kraus Lajos, ezds. (hd.) Stanoilovic István, ez^s (hd.) Müller Emil, szdos. (nd ) Baatz Jenő, alezds. hd.) Pihera Kamilló, szdos. (hd.) Szegheő Béla, szdos. (hd.) Horcsin Artur, szdos. (hd.) Lengerer János, ezds. (hd.) Pohl Albert, ezds. (hd.) Vuchetich István, ezds. (lid.) Polyákovits Géza, őrngy. (hd.) Löbl Rezső, ezds. (hd. T Thott Gábor, alezds. (hd.) Philipovieh Achilles, alezds. (hd.) Wiedmann Ede, szdos. (hd) Schaniel Ferencz, szdos. (hd.) Kodéra Szilveszter, szdos. (hd.) Wächter József, alezds. (hd.) Ghyczy Bóla, szdos. (hd.) Ranzendorff Gyula, nyug. ezds. íhd.) Horthy Miklós, sorhajókap. (hd.) Seitz Henrik, sorhajókap. Wosećek Vencel, sorhajóhgy. (hd.) Klassing Gusztáv, sorhajóhgv. (hd.) Tenner Henrik, alezds. (hd.) Svoboda Nándor, alezds. (hd.)^ Bräunlich Otmár, őmgy. (lid.) Hess Bódog, őmgy. (hd,) Ziller Károly, alezds. (hd.) Hondl Emil, őrngy. (hd.) Karl József, szdos. (hd.) Wiblinger Jakab, őmgy. (hd.) Reichlin-Meldegg Frigyes br., százados, (ha.) Püsudski Józsefj legiodandárnok (hd.) Klinger Lajos, alezds. (hd.) Panwitz Vilmos, ny. alezds. (hd.) Fally Henrik, őmgy. (hd.) Meergans Gyula, szdos. „ Daniek Zsigmond, alezds. (hd.) Sövegjártó Odön, „ , Ratzenhofer Emil, őmgy. „ Krako witzei* Ernö, „ „ I Laurencsics Ferencz, alezds. „

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék