Tolnai Világlapja, 1908. október-december (8. évfolyam, 41–53. szám)

1908-11-08 / 46. szám

TOLNAI VILÁGLAPJA 17(»I Az abruzzói herczeg házassága. Ez az érdekes arczu, tüzes szemű amerikai szép­ség, a kinek gyönyörű arczképét e számunkban mu­tatjuk be olvasóinknak, az olasz király öcscsének, a fiatal abruzzói herczegnek a menyasszonya. A házas­ság, a mely e napokban fog megtörténni, az egész világon méltó feltűnést keltett, mert ez az első eset, hogy egy amerikai milliomos leánya valóságos királyi mi Az abruzzói herczeg menyasszonya : Elkins kisasszony, egy amerikai milliomos szenátor leánya, a kit az olasz király .öcscse e napokban fog feleségül venni. Hogy a házasság ne legyen messzaliansz, Viktor Emánuel olasz király még az esküvő előtt kinevezi a menyasszonyt savoyai herczegnővé. (A. Woster, newyorki fényképészeti társaság felvétele lapunk részére.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék