Tolnai Világlapja, 1909. január-március (9. évfolyam, 1–13. szám)

1909-02-28 / 9. szám

388 TOLNAI VILÁGLAPJA Hanusz István kecskeméti népszerű főreáliskolai tanár temetése. Képünk az elhunyt ravatalát ábrázolja a főreáliskola udvarán. A ravatal körül diákok állanak diszőrséget. (Lapunk számára készült felvétel.) a kik trombitákkal, sípokkal, czintányérolckal, fütyü­lőkkel pokoli hangversenynyel lepték meg a kormányt és a német pártokat. Minthogy a kormány nem volt képes a szenvedélyek áradatával megküzdeni, Bienerth miniszterelnök kieszközölte az uralkodónál a parla­menti ülések elnapolását és a vonatkozó legfelsőbb kéziratot épp akkor terjesztette be, a mikor a kép­viselők egymással szemben már-már tettlegességre akarták magukat ragadtatni. Az elnapolást a kabinet Sturm Albert, a félhivatalos Budapesti Tudósitó szerkesztőtulajdonosa, a magyar ujságiró-testület egyik legkitűnőbb tagja, a mult héten meghalt. lemondása és uj kormány kinevezése követte. Bie­nerth megmaradt kormányelnöknek, a többi tárczák jórészt gazdát cseréltek. Az uj kabinet pártoktól füg­getlen hivatalnok-minisztériumnak tekinthető, ekkép tehát a kormányzatra odaát a pártszempontok csak másodsorban fognak befolyást gyakorolni. Az uj kor­mányférfiak arczképét, valamint a radikális cseh képviselők közül a három leglármásabbat hang­szereikkel együtt e heti számunkban közöljük. Az Alsó-Erdősor-utcza 18. szám alatt levő ház, a mely dr. Hackler Elekné tulajdona. A bérkaszárnyát a ház és a környék lakói megostromolták és minden, a lakásokhoz nem tartozó részeket összetörtek, mert a ház bérlői: Schwartz és Binetter a lakásokat 80%-kal felemelte s a lakóknak felmondott. A bérkaszárnyát bojkottálták. Megostromolt bérkaszárnyák. A Cserhát-utcza 23. szám alatt levő ház, a mely Singer Albert tulajdona. Singer dr. Apor Albert ügyvéd és ház­bérlőnek adta ki a házat, melyben a lakások árát olyan horribilis módon emelte, hogy a lakók elkeseredésükben a házban nagy rombolást vittek végbe s a bérkaszárnyát bojkottálták.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék