Tolnai Világlapja, 1914. július-szeptember (14. évfolyam, 27–39. szám)

1914-08-23 / 34. szám

'í / Az angol tüzérség. Angolország főereje legendás flottájában van, mig szárazföldi hadserege számításba sem jöhet a tökéletes német hadsereggel szemben. A most kitört háború pedig szárazföldön fog eldőlni, éppen ezért Angolország a szárazföldön is mozgósított. Tüzérsége, bár a legmodernebb ágyukkal van felszerelve, meglehetősen jelentéktelen. Itt automobiloktól .vont angol ágyukat mutatunk be. Angolország — mint tudjuk — a hármas szövetség ellen fordult a mostani háborúban. Nagy visszatetszést keltett ez az ellen­séges állásfoglalás, mert eddig az volt a liirük az angoloknak, hogy igazságosok és humánus érzésüek; lehullott most róluk a lepel, mint a barbárnak mutatkozó francia népről. Az angol hadsereget tudvalevőleg zsoldosokból állitják össze, akik nem lelkesedéstől, hanem bérért harcolnak, nem ugy, mint a hazafias, vitéz katonáink. Jellemző az angol zsoldos hadra, hogy gyermekeket is bevesz magába és ezeket is igyekezik ugy, ahogy, begyakorolni a fegyverforgatásba. A szárazföldi angol sereg nagyon gyatra és eddigi harcaiban is csak azért tudott győzni, mert nem rendszeresen kiképzett hadseregekkel volt dolga. Ezen az érdekes képünkön azt a jelenetet látjuk, a mikor az angol tüzér egy tizenkét esztendős gyermeket igyekszik begya­korolni a Maxin-ágyu kezelésébe. Gyermek-puska való még az ilyen gyermek kezébe !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék