Tolnai Világlapja, 1914. október-december (14. évfolyam, 40–52. szám)

1914-11-15 / 46. szám

24 A szabás- és rajzmintákat megrende­lésre 6—8 napon belül szállítjuk. Meg­rendelésnél a bélyeg/et csak mellékelni és ne a papírra rag;asztaiii kérjük. Szabás- és rajzminták kizárólag kiadó­hivatalunkban (VII., Dohány-u. 12.) rendelhetők meg*. Ha utánvéttel küld­jük, 30 fillérrel drág-ább. ttt 1. sz. Ruha 9 —11 éves leánykáknak. Szabásm. rendélőszánia 1472. ára bérmentve 70 fillér. — Mintánk anyaga pettyes voál, de készíthetjük egyszínű kelméből is. A bő, ujjaival össze­függő blúzt a vállvonal alatt kétsorosán bo­dorba lnizzuk. 2. szám. Ruha sujtásdiszszel kis leánykáknak. Szabásm. rendelősz. 1470, ára bérm. rajzzal együtt 1 K. — A ruhácska szabásmódja egyszerű, könnyű s 1—2.éves gyermek méretében berlini pamutból kötni is lehet. Külön kötjük a derék és aljrészt, sötétebb pamutból, az alj szegélye, az ujjak hajtókája és a gallér világosabb pamutból. .0. szám. Galléros köpeny sujtáshimzéssel. Sza­básminta rendelőszáma 1473, ára bérmentve rajzzal együtt 1 K. — A divatos, csinos kö­peny a meleget tartó gallérral célszerű is. Sza­bása egyszerű és mégis különleges. A bevágá­sokat alul és felül selyemmel hímzett legyek fejezik be. 0 i\ \ TOLNAI VILAGLAPJA 0 4. sz. Párnahuzat teliérhinizéssel és szalagdisszel. Rajzminta rendelősz. 3079, ára bérmentve 60 fillér. Szúrt sablonja festékkel egvütt 1 korona 20 fillér. A fehér batiszthuzat 4 4 cm. nagyságú. A pillangó- és rózsaminta 30. számú fehér himzőpamuttal készül. A vastagabb részleteket feltöltjük. E modellek és szövetanyagaik kaphatók: STERN JÓZSEF-nél, Bpest, Calvin-tér 1. A cég szivesen küldi: selyem-, szövet-, mosókelme, fehérnemű- és vászonujdonság-ainak mintagyüjteményét és divatértesitöjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék