Tolnai Világlapja, 1914. október-december (14. évfolyam, 40–52. szám)

1914-11-22 / 47. szám

Őrség a khedive egyiptomi palotája előtt. Az egyiptomi alkirály Konstantinápolyban van. A török háború kitörése után egyiptomi palotáját lefoglalták az angolok. A Szuez-csatorna. Ezt a fontos tengeri utat az angolok ugy kezelik, mintha kizárólagos birtokuk volna. Dacára annak, hogv 1888-ban Konstantinápolyban az összes hatalmak — Anglia is — megegyeztek abban, hogy a Szuez-csatorna ugy háborúban, mint békében nyitva áll minden kereskedelmi és hadihajó előtt, a perfid angolok mégis'már a háború elején lefoglaltak az egyiptomi kikötőben több német gőzöst. Nincs hasonló ravaszságra és politikai furfangosságra példa a történelemben, mint amilyennel Anglia megszerezte a Szuez-czatornát. TOLNAI VILAGLAPJA 'ct/^c^ g/f ^-s^^aöm/f • Reőthy Simon, uzsoki görög-kat hol ikus lelkész. Az orosz betörés alkal­mával leánya épen beteg volt és egy orosz katona­orvos gyógyitotta. Az orosz katonaorvos receptje Reőthy lelkész leánya számára. Reőthy Simon uzsoki lelkész leánya, Zsenike, akit orosz katonaorvos gyógyitott meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék