Tolnai Világlapja, 1934. január-március (34. évfolyam, 1–14. szám)

1934-03-14 / 12. szám

XXXVI. évfolyam, I2i szám Budapest, 1934. március 14 Megjelenik minden hátén szerdán. Előfizetési ára negyedévre 2 pengő 50 fillér félévre 5 nenn« ,.„. "S&HSl? Grosehen, Romániában 10 lei, Jugoszlás&an 4 dlni'r. cWÄnZSo' csSÄnT^mÄbt^lfceS ^Ol^ÄS^rUra liliHllnOat Vit ftnhA nil ../.isn 4 1 4 4 rr»_1_» / __ , n „ Jl? , T.P- 7* _ 1 30 centMlmo, ÄS3MSCTKÄ Tolnai VllAolopiÄban meofelenf képek ét cikkek utánnyomása llloo! -3—50. A világ Heme m rónui lalálkozón Az egész világ élénk érdeklődése és figyelme mellett találkozik Rómában három ország kormányelnöke: Gömbös Gyula, Dollfus* és Mussolini. A római találkozó az európai politika legfontosabb és legnagyobb eseménye. (Halmi felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék