Történelmi szemle, 1919 (8. évfolyam)

Kéziratok és könyvek :i szerkesztő lakására kiiUleiulők (II. k., Retek-nteza :?7.). TARTALOM* Lap Czekc Marianne : Wilson, mint történetíró _ _ 1 Holub József : Magyar Vonatkozású srepresszáliák _ . _ . . . 52 Balányi György : Olaszország külpolitikájának irányai 1870 óta _ .... 79 Kisebb közlemények. Fest Sándor : Wakefield tervezett magyar históriája _ 123 Irodalom. Corradlo Barbaglio : La catastrofe di Nerone. Ism. Révay József _' ._. 1J5 Kari Bililrneyer: Die syrischen Kaiser zu Rom (211—235) und das Christentum. Ism. Révay József _ 126 Áldásy Antal : Zsigmond császár koronázása ás a német zsidóság meg­adóztatása. Ism. Patek Ferencz __ ,129 Dr. Szentkláray Jenő : A latin egyház Szerbiában és a nándorfejérvári kath. püspökség. Ism. Temesi Gijözö . —, 132 Illés József : A magyar cimer és a királyi cim története 1804-től kezdve. Ism. Gárdonyi Albert . 133 Sosnosky Theodor: Die Baikaupolitik Österreich-Ungarns seit 1866. Ism. Niki ai Péter 140 Folyóiratok és könyvek. Elmélet. Irta: A _ _ 141 Ókor. Irta: Heinlein István _ _ __________ 142 Középkor. írták : Patek Ferencz és Szentpétery Imre 144 Újkor. írták: Balunyi György és Zsinka Ferencz 147 Magyar Történet Ide genny elvű Folyóiratokban. Irta Balanyi György . _ __ 154 Könyvek Jegyzéke. Szerkeszti : Gulyás Pál 143, 147, 154 Különfélék. A : Gróf Tisza István •(• _ _ __ _ _ __ _ - 156 A. A. : Sörös Pongrácz f _ _ __ 157 Divéky Adorján : Korzón Tádé f 159 * Ez a szám 1!H9 inárczius első felében már ki volt szedve.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék