Történelmi szemle, 1919 (8. évfolyam)

Czeke Marianne: Wilson, mint történetíró

WILSON MINT TÖRTÉNETÍRÓ. 1 A világháború a nem historikusban is, — talán épen a nem historikusban különös intensitással kelti fel az ér­deklődést a história iránt, még pedig leginkább azon ellen­séges államok története iránt, melyek a háború folyamán lettek azokká. Fokozottan áll ez Amerikára, mely minden kényszerítő körülmény, legalább szabad szemmel meg nem látható körülmény nélkül állt be a harczolók sorába. Az emberben rejlő oknyomozó ösztön szinte önkénytelenül keres a kényszerítő külső körülmények pótlására psychologiai motívumokat, s azért fordul a történelemhez, hogy vala­hogyan az eseményeket megérthesse, vagy legalább hihesse, hogy megérti. Az újvilág történetéről, úgy a középiskolai oktatás, mint az általános műveltséget szolgáló compendiu­mok révén vajmi kevese) tudunk meg, hiszen a legesleg­újabb időkig kevés kapcsolata voll az európai események­kel, s az a kevés is, ini általánosságban ismeretes, olyan jellegű, hogy méltán kelti fel a csodálkozást az amerikai népnek Anglia pártján való állásfoglalása fölött. .Minthogy 1 A liiMory of the American people by W'oodrow Wilàon. Ph. D. l.itt. D. L. L. D. President of Princeton University. Illustra­ted with portraits, maps, plans, facsimiles, rare prints, contemporary views etc. In five volumes. New-York and London (1902) Harper & Brothers, publisher. I. vol. The swarming of the English. XXV. 349. 1. — II. vol. Colonies and Nation. XXVIII, 368. 1. III. vol. The founding of a government. XIV, 1, 3, 348. 1. IV. vol. Critical changes and democratic revolution. XIV, 343. 1. V. vol. Reconstruction and nationalization. XII, 337. 1. — Az e czikkben foglaltak szemelvényei egy megjelenendő munkának. Szerkesztőség. Történeti Szemle. VIII. X SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM íözéMs ïïjtotl Történelmi Intézetének Könyvtára Lelt napló :. Vr. 5-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék