Történelmi szemle, 1921 (10. évfolyam)

Kéziratok és könyvek a szerkesztő lakásár a küldendő (II. k., Hetek-utez a :i7.) TARTALOM. T.ai Hornyánszky Gyula: Kis- én nagyterületű állam 1 Maclzsar Imre: Szent István törvényei és a Lex Bajuvariornm 4> Dabrowski János: Lokietek Ulászló és Magyarország 71 Borcsiczky Bcla f: Richelieu és a párisi parlament küzdelme 85 Kropf Lajos: ClßiSt-nts Simon utazása hazánkban 1715-ben 118 Kisebb közlemények. Sztelilo Kornél: A telekkönyvekről a görög pnjiyrusnk alapján . 143 Irodalom. Alfred Jeremias : Das Alte Testament im l.ie.hte Urs Alten Orients S. Auflage. Ism. Mahler Ede _ _ . 149 Sacrum Commercium. Szetit Ferenez menyegzője a Szegénység Úrnővel. Fordította és bevezetéssel ellátta Balanyi György. Ism. Kaposi József 16.') Tóth Szabó Pál : .4 cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Ism. Tóth Zoltán _ .... ... __ ... _ 165 Dr. N. Japikso : Die Stellung Hollands im Weltkrieg politisch und leirtschaftlieh. Ism. Antal Géza ... ... 170 különfélék. Láng Margit: Délitáliai leletek 175 Mályusz Elemér: Borcsiczky Béla f 181 Nagy Gyula: Géresi Kálmán f 182 — Haraszti tiyula f. .... 184 N. Gy. : Kégl Sándor f _ _ „184 — Riedl Frigyes f 185 hj.: Wertner Mór f ... ... _. ' _ ... 186 Wertheimer Ede: Friedjung Henrik f, Foamier Ágoston f, Daudet Emfi f, Schiemnnn Tivadw f ... 18'i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék