Történettudományi értesítő, 1950 (1. évfolyam)

TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET ÉRTESITÔ3E PORSNYEYs A középkor története és Sztálin elvtárs utmutatása a feudális társadalom "alap­vető jellegzetességére" vonatkozóan. LÁHDOR BÉLA s Marx jegyzetel a mágyar történelemről. Intézetünkbe újonnan beérkezett szovjet történet­Foly6 iratszemle. Források a felszabadulás utáni évek -történetéhez. tudományi munkák L о > EVF. 4-3 SZ. I 4950. JANUÁR-MÁRCIUS I I KÉZIRAT GYANÁNT

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék