Történelmi szemle, 1964 (7. évfolyam)

1. szám

TÖRTÉNELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE Szerkesztő bizottság BAKTHA ANTAL (szerkesztő), KATUS LÁSZLÓ, KEREKES LAJOS, KISS ALADÁR, КОКОМ MIHÁLY, LACKÓ MIKLÓS (felelős szerkesztő), NIEDERHAUSER EMIL, RÁNKI GYÖRGY, M. SOMLYAI MAGDA, ZSILÁK ANDRÁS Szerkesztőség: Budapest I., Öri u. 51-53. — Telefon: 160—O'Ji Megjelenik negyedévenként. — Előfizetési díj egy évre 40,— Ft. TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Györffy György: Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kez­deteihez (I. rész) 1 Litván György : Szabó Ervin nemzetközi kapcsolatai — levélhagyatéka tükrében 26 Nevelő Irén : Az üzemek militarizálása és a panaszbizottságok az első világháború idején ... 64 Tilkovszky Lóránt : Az első bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyar­országhoz átcsatolt területen 87 Petőcz Pál: A politikai katolicizmus „reformnemzedéke" 112 SZEMLE Benczédi László: Parasztság és kurucság a Thököly-korban 152 Hozzászólások: N. Kiss István 162 Zimányi Vera 167 Makkai László 169 Heckenast Gusztáv 171 Benda Kálmán 172 R. Várkonyi Ágnes 174 Barta István 177 Benczédi László válasza a hozzászólásokra 178 П. Várkonyi Ágnes: Az ismeretlen Vak Bottyán 181 Össz-szövetségi történész tanácskozás a Szovjetunióban (P. Mayer Mária) 183 KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 188

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék