Történelmi szemle, 1991 (33. évfolyam)

1-2. szám

TORTENELMI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK ÉRTESÍTŐJE ХХХП1. ÉVFOLYAM, 1991. 1-2. SZÁM Szerkesztők: SZAKÁLY FERENC (főszerkesztő), PÓTÓ JÁNOS (olvasószerkesztő), TÓTH ISTVÁN GYÖRGY (szerkesztő) Szerkesztőbizottság: BUZA JÁNOS, DIÓSZEGI ISTVÁN, ENGEL PÁL, GLATZ FERENC (elnök), HAJDÚ TIBOR, HANÁK PÉTER, JUHÁSZ GYULA, KOSÁRY DOMOKOS, KRISTÓ GYULA, KUBINYI ANDRÁS, LACKÓ MIKLÓS, LITVÁN GYÖRGY, L. NAGY ZSUZSA, NIEDERHAUSER EMIL, ORMOS MÁRIA, OROSZ ISTVÁN, SOMOGYI ÉVA, SZAKÁLY FERENC, SZÁSZ ZOLTÁN TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Kubinyi András: Két sorsdöntő esztendő (1490-1491) 1 ARCOK, ÉLETKÉPEK Stanislaw Sroka: Fehér Ulászló herceg Pannonhalmán 55 Hodgyai Mátyás: ínséges évek Biharban 1814—1817 között 59 DOKUMENTUMOK F. Font Márta: A kijevi évkönyv mint magyar történeti forrás 70 Györffy György: Újabb adatok a tatárjárás történetéhez 84 Szekeres József: Egy dokumentum története 89 MŰHELY Visy Zoltán: A magyar Szent Korona formájáról és tartalmáról 107 INTÉZETI ÉLET Az MTA Történettudományi Intézetének beszámolója az 1986-1990. évi tudományos munkáról 116 Az MTA Történettudományi Intézetének 1991-1993. évi kutatási koncepciója .... 129

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék