Törvényhozók Lapja, 1932 (1. évfolyam, 1. szám)

Budapest, 1932. november hó I. évfolyam, 1. szám A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje Szerkesztőség és kiadóhivatal VII., Erzsébet-körut 27. Telefon : 434—42 Szerkeszti : a szerkesztő bizottság Szerkesztésért és kiadásért fele) : CSAK ISTVÁN Előfizetési árak : Egész évre 24 pengő Félévre 12 pengő Negyedévre 6 pengő (Megjelenik egy évben tizszer^ TARTALOM: Dr Kolosváry Bálint, ny. r. egyet, tanár : A magánjogi kodifikáció problémája Városok Kongresszusa javaslatai az Ínség enyhítésére (javaslat és bírálat) Dr ifj. Vass István: Nem jó a kényszeregyezségi eljárás Dr Bernhard Miksa : Jogalkotás a jogalkalmazásban ,: Dr Lippay Bódog : Racionalizálás és közigazgatás Dr Anton Hacker (Berlin) : Az állam kísérletezik Gábor Tamás : Berzeviczy Gergely és a Dunamedence Dr Fischer Árpád: A cserék válsága (I) Csák István : A. közgazdasági renaissance-a előtt állunk — Arcképcsarnokunk : jákfai vitéz Gömbös Gyula — Ankét (körkérdés) — A külföld (Diplomát) — Érték és értékmérés, apró közlemények, stb. stb. li

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék